Formy czasownika "go" w języku angielskim: 2 forma i więcej objaśnione

Formy czasownika "go" w języku angielskim: 2 forma i więcej objaśnione
Autor Filip Andrzejewski
Filip Andrzejewski05.07.2024 | 10 min.

2 forma go, znana także jako "went", to kluczowy element w nauce języka angielskiego. Czasownik "go" jest jednym z najczęściej używanych słów, a jego poprawne stosowanie w różnych formach i czasach gramatycznych może stanowić wyzwanie dla uczących się. W tym artykule zgłębimy tajniki form czasownika "go", ze szczególnym uwzględnieniem drugiej formy, która jest niezbędna w tworzeniu czasu przeszłego. Poznasz nie tylko zasady użycia, ale także praktyczne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci opanować ten istotny aspekt angielskiej gramatyki.

Kluczowe wnioski:
 • Druga forma "go" to "went", używana głównie w czasie przeszłym prostym (Past Simple).
 • Czasownik "go" jest nieregularny, co oznacza, że jego formy trzeba zapamiętać.
 • Oprócz "went", ważne są też formy "gone" (3 forma) i "going" (forma -ing).
 • Prawidłowe użycie form "go" zależy od kontekstu i czasu gramatycznego zdania.
 • Regularna praktyka i nauka w kontekście to klucz do opanowania wszystkich form "go".

2 forma go - podstawy użycia w języku angielskim

Czasownik "go" jest jednym z najczęściej używanych słów w języku angielskim, a jego 2 forma go to "went". Jest to forma nieregularna, którą stosujemy głównie w czasie przeszłym prostym (Past Simple). Warto zauważyć, że "went" nie przypomina w żaden sposób formy podstawowej "go", co może początkowo sprawiać trudność uczącym się.

Użycie 2 formy go jest kluczowe w opisywaniu przeszłych wydarzeń i czynności. Na przykład, mówiąc "I went to the store yesterday", informujemy, że wczoraj poszliśmy do sklepu. Ta forma pozwala nam precyzyjnie określić, kiedy dana czynność miała miejsce w przeszłości.

Warto pamiętać, że 2 forma go jest niezmienna niezależnie od osoby i liczby. Używamy jej zarówno mówiąc o sobie (I went), jak i o kimś innym (he went, they went). To znacznie ułatwia stosowanie tej formy w różnych kontekstach i zdaniach.

Dla porównania, inne popularne czasowniki nieregularne również mają swoje charakterystyczne drugie formy. Na przykład, be 2 forma to "was/were", have 2 forma to "had", a do 2 forma to "did". Poznanie tych form jest kluczowe dla płynnej komunikacji w języku angielskim.

Jak prawidłowo stosować 2 formę go w zdaniach?

Prawidłowe stosowanie 2 formy go w zdaniach wymaga zrozumienia struktury czasu Past Simple. Typowa konstrukcja to podmiot + "went" + reszta zdania. Na przykład: "She went to the cinema last night" (Ona poszła wczoraj wieczorem do kina). Warto zwrócić uwagę, że często używamy określeń czasu, takich jak "yesterday", "last week", "two days ago", aby podkreślić, że mówimy o przeszłości.

W pytaniach, struktura ulega zmianie. Używamy wtedy czasownika posiłkowego "did" na początku zdania, a czasownik "go" wraca do swojej podstawowej formy. Na przykład: "Did you go to the party?" (Czy poszedłeś na imprezę?). W przeczeniach również korzystamy z "did not" (lub skróconej formy "didn't") i podstawowej formy "go": "I didn't go to work yesterday" (Nie poszedłem wczoraj do pracy).

Warto pamiętać, że 2 forma go może być używana w różnych kontekstach, nie tylko do opisywania fizycznego przemieszczania się. Może oznaczać również "udać się", "pojechać", a nawet w przenośni "zniknąć" czy "umrzeć". Na przykład: "The milk went bad" (Mleko się zepsuło) lub "My grandmother went peacefully in her sleep" (Moja babcia odeszła spokojnie we śnie).

Praktyka jest kluczem do opanowania prawidłowego użycia 2 formy go. Warto tworzyć własne zdania, opisywać swoje przeszłe doświadczenia lub opowiadać historie, używając tej formy. Im częściej będziesz jej używać, tym naturalniej będzie ci przychodzić jej stosowanie w codziennej komunikacji.

Czytaj więcej: Tabela nieregularnych czasowników angielskich - najważniejsze czasowniki

Nieregularności w odmianie czasownika go - 2 forma i inne

Czasownik "go" jest przykładem czasownika silnie nieregularnego w języku angielskim. Oznacza to, że jego formy zmieniają się w sposób nieprzewidywalny i nie podążają za żadnym schematem. Oprócz 2 formy go (went), warto znać również trzecią formę, czyli "gone", która jest używana w czasach perfekt, np. "I have gone to the store" (Poszedłem do sklepu - i jeszcze nie wróciłem).

Interesujące jest to, że czasownik "go" w swoich nieregularnościach "pożycza" formy od innego czasownika - "wend". Stąd właśnie pochodzi forma "went". Jest to rzadki przypadek w języku angielskim, gdzie jeden czasownik zapożycza formy od innego, co dodatkowo podkreśla jego wyjątkowość i ważność w nauce języka.

Warto zauważyć, że 2 forma go (went) jest używana nie tylko w czasie Past Simple, ale również w konstrukcji "used to" opisującej przeszłe nawyki. Na przykład: "I used to go to the gym every day" (Kiedyś chodziłem na siłownię codziennie). W tym kontekście "go" zachowuje swoją podstawową formę, a "used to" wskazuje na przeszły charakter czynności.

Porównując nieregularności "go" z innymi czasownikami, możemy zauważyć pewne podobieństwa. Na przykład, get 2 forma to "got", a leave 2 forma to "left" - oba są również nieregularne i wymagają zapamiętania. Zrozumienie tych nieregularności i praktyka ich użycia są kluczowe dla płynnego posługiwania się językiem angielskim.

 • Go - Went - Gone
 • Be - Was/Were - Been
 • Have - Had - Had
 • Do - Did - Done
 • Get - Got - Gotten/Got

Ćwiczenia na 2 formę go - praktyczne zastosowanie

Praktyka czyni mistrza, dlatego warto poświęcić czas na ćwiczenia z 2 formą go. Jednym z efektywnych sposobów nauki jest tworzenie krótkich historyjek lub opisywanie swojego dnia używając czasu przeszłego. Na przykład: "Yesterday, I went to the park. Then I went to a café and met my friend. We went for a walk and later went home." Takie ćwiczenie pomaga oswoić się z naturalnym użyciem "went" w różnych kontekstach.

Innym skutecznym ćwiczeniem jest przekształcanie zdań z czasu teraźniejszego na przeszły. Weźmy zdanie: "I go to school every day". W czasie przeszłym będzie ono brzmieć: "I went to school yesterday". Wykonując to ćwiczenie z różnymi zdaniami, szybko nauczysz się automatycznie stosować 2 formę go w odpowiednich sytuacjach.

Warto również ćwiczyć tworzenie pytań i przeczeń z użyciem "went". Na przykład, przekształć zdanie "She went to the cinema" na pytanie: "Did she go to the cinema?" i przeczenie: "She didn't go to the cinema". Pamiętaj, że w pytaniach i przeczeniach wracamy do podstawowej formy "go", a "went" używamy tylko w zdaniach twierdzących.

Dla urozmaicenia nauki, możesz stworzyć grę memory z kartami przedstawiającymi różne czynności. Zadaniem jest połączenie obrazka z odpowiednim zdaniem używającym 2 formy go. Na przykład, obrazek przedstawiający plażę można połączyć ze zdaniem "They went to the beach last summer". Taka forma nauki nie tylko pomoże w zapamiętaniu formy "went", ale także poszerzy słownictwo związane z różnymi aktywnościami.

2 forma go w różnych czasach gramatycznych

Choć 2 forma go (went) jest głównie kojarzona z czasem Past Simple, warto wiedzieć, że pojawia się ona również w innych konstrukcjach gramatycznych. Jednym z przykładów jest czas Past Perfect, gdzie "went" występuje w połączeniu z "had". Na przykład: "By the time I arrived, she had already gone home" (Zanim przybyłem, ona już poszła do domu). W tym przypadku "had gone" wskazuje na czynność, która wydarzyła się przed inną czynnością w przeszłości.

Interesującym przypadkiem jest użycie 2 formy go w mowie zależnej (Reported Speech). Gdy przekształcamy zdanie z czasu teraźniejszego na mowę zależną w przeszłości, "go" zmienia się na "went". Na przykład, zdanie "He says: 'I go to work every day'" w mowie zależnej brzmi: "He said he went to work every day". To pokazuje, jak ważna jest znajomość różnych form czasownika w bardziej zaawansowanych strukturach gramatycznych.

Warto również zwrócić uwagę na użycie "went" w zdaniach warunkowych drugiego typu (Second Conditional). Te zdania opisują hipotetyczne sytuacje w teraźniejszości lub przyszłości. Na przykład: "If I went to Paris, I would visit the Eiffel Tower" (Gdybym pojechał do Paryża, odwiedziłbym Wieżę Eiffla). W tym kontekście "went" nie odnosi się do przeszłości, ale do hipotetycznej sytuacji.

Zrozumienie, jak 2 forma go funkcjonuje w różnych czasach i konstrukcjach gramatycznych, pozwala na bardziej elastyczne i precyzyjne wyrażanie myśli w języku angielskim. Praktyka użycia "went" w tych różnorodnych kontekstach jest kluczowa dla osiągnięcia płynności językowej i pewności siebie w komunikacji.

Porównanie 2 formy go z innymi formami tego czasownika

Porównanie 2 formy go z innymi formami tego czasownika pozwala lepiej zrozumieć jego funkcję i zastosowanie. Podstawowa forma "go" jest używana w czasie teraźniejszym i przyszłym, np. "I go to work every day" lub "We will go to the party tomorrow". Natomiast forma "went" jest kluczowa dla wyrażania czynności przeszłych: "I went to the cinema last night".

Trzecia forma czasownika "go" - "gone" - jest używana w czasach perfekt. Na przykład: "She has gone to the store" (Ona poszła do sklepu - i jeszcze nie wróciła). Warto zauważyć różnicę między "went" a "has gone". "Went" informuje o zakończonej czynności w przeszłości, podczas gdy "has gone" sugeruje, że skutki tej czynności nadal trwają.

Forma "going" (-ing) jest używana w czasie Present Continuous do wyrażania czynności dziejących się w chwili mówienia lub zaplanowanych na przyszłość. Na przykład: "I am going to the gym now" lub "We are going on vacation next month". Ta forma jest również kluczowa w konstrukcji "be going to" wyrażającej plany i zamiary: "I am going to study harder this year".

Porównując te formy, widzimy, jak wszechstronny jest czasownik "go" i jak ważne jest opanowanie wszystkich jego form dla efektywnej komunikacji w języku angielskim. Każda z form ma swoje specyficzne zastosowanie i kontekst, co czyni "go" jednym z najbardziej użytecznych i jednocześnie wymagających czasowników do nauki.

 • Go - forma podstawowa, używana w czasie teraźniejszym i przyszłym
 • Went - druga forma, używana głównie w czasie przeszłym prostym
 • Gone - trzecia forma, używana w czasach perfekt
 • Going - forma -ing, używana w czasie ciągłym i konstrukcji "be going to"

Podsumowanie

Zrozumienie i prawidłowe stosowanie form czasownika "go" jest kluczowe dla efektywnej komunikacji w języku angielskim. Go 2 forma, czyli "went", jest niezbędna do wyrażania czynności przeszłych. Podobnie jak w przypadku innych nieregularnych czasowników, takich jak be 2 forma (was/were), have 2 forma (had) czy do 2 forma (did), wymaga ona zapamiętania i praktyki.

Warto zwrócić uwagę na różnice między formami czasownika "go" i ich zastosowaniem w różnych czasach gramatycznych. Podczas gdy get 2 forma (got) i leave 2 forma (left) są stosowane głównie w czasie przeszłym prostym, "go" w swoich różnych formach pozwala na wyrażanie czynności w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Regularne ćwiczenia i używanie tych form w kontekście są kluczowe dla osiągnięcia biegłości językowej.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Terminy egzaminów - ważne informacje o sesjach egzaminacyjnych
 4. Gniew po angielsku - różne sposoby wyrażania frustracji w języku angielskim
 5. Cechy przedsiębiorcy: kluczowe cechy do sukcesu w biznesie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Filip Andrzejewski
Filip Andrzejewski

Jestem Filip, a moją pasją od zawsze była eksploracja wiedzy i fascynacja różnorodnością języków. Tutaj znajdziecie artykuły, poradniki oraz inspiracje związane z nauką i rozwojem osobistym. Dzielę się nie tylko technikami efektywnego nauki, ale również ciekawymi informacjami z dziedziny lingwistyki i języków obcych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły