Jak używać czasu przyszłego prostego w języku angielskim? Praktyczny przewodnik dla uczących się

Jak używać czasu przyszłego prostego w języku angielskim? Praktyczny przewodnik dla uczących się
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska05.07.2024 | 10 min.

Czas przyszły prosty w języku angielskim to kluczowy element gramatyki, który pozwala nam mówić o planach, przewidywaniach i przyszłych wydarzeniach. Jeśli chcesz płynnie komunikować się po angielsku, opanowanie tego czasu jest niezbędne. W tym praktycznym przewodniku krok po kroku przeprowadzimy Cię przez zasady tworzenia i używania czasu przyszłego prostego. Nauczysz się, kiedy go stosować, jak tworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytające, oraz poznasz przydatne wskazówki, które pomogą Ci uniknąć typowych błędów.

Kluczowe wnioski:
 • Czas przyszły prosty tworzymy za pomocą "will" lub "shall" i bezokolicznika bez "to".
 • Używamy go do mówienia o spontanicznych decyzjach, obietnicach i przewidywaniach.
 • W pytaniach "will" lub "shall" stawiamy na początku zdania przed podmiotem.
 • Przeczenia tworzymy dodając "not" po "will" lub "shall".
 • Regularne ćwiczenia i praktyka w codziennych sytuacjach to klucz do opanowania czasu przyszłego prostego.

Zasady tworzenia zdań w czasie przyszłym prostym

Czas przyszły prosty w języku angielskim to jedna z podstawowych struktur gramatycznych, którą warto opanować. Tworzenie zdań w tym czasie jest stosunkowo proste, ale wymaga pewnej praktyki. Podstawową zasadą jest użycie słowa "will" lub "shall" (w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej) przed głównym czasownikiem.

Konstrukcja zdania w czasie przyszłym prostym wygląda następująco: podmiot + will/shall + czasownik w czasie przyszłym prostym (w formie podstawowej) + reszta zdania. Na przykład: "I will go to the cinema tomorrow" (Pójdę jutro do kina) lub "She will finish her project next week" (Ona skończy swój projekt w przyszłym tygodniu).

Warto pamiętać, że w języku potocznym częściej używa się formy skróconej "ll" zamiast "will". Tak więc zamiast "I will" możemy powiedzieć "I'll", a zamiast "She will" - "She'll". Ta forma jest powszechnie akceptowana w mowie i nieformalnym piśmie.

Kolejną ważną zasadą jest to, że czasownik w czasie przyszłym prostym zawsze występuje w swojej podstawowej formie, bez żadnych dodatkowych końcówek. Nie ma znaczenia, czy mówimy o jednej osobie czy o wielu - forma czasownika pozostaje taka sama.

Pamiętaj, że w zdaniach z czasem przyszłym prostym często używamy określeń czasu, takich jak "tomorrow" (jutro), "next week" (w przyszłym tygodniu), "in two years" (za dwa lata). Pomaga to w jasnym określeniu, kiedy dana czynność będzie miała miejsce.

Kiedy używać czasu przyszłego prostego - kluczowe sytuacje

Czas przyszły prosty ma wiele zastosowań w języku angielskim. Jednym z najczęstszych jest wyrażanie spontanicznych decyzji. Gdy podejmujesz decyzję w momencie mówienia, używasz właśnie tego czasu. Na przykład: "It's cold in here. I'll close the window" (Jest tu zimno. Zamknę okno).

Innym ważnym zastosowaniem jest przewidywanie przyszłości. Gdy mówimy o tym, co naszym zdaniem wydarzy się w przyszłości, sięgamy po czas przyszły prosty. Przykładowo: "I think it will rain tomorrow" (Myślę, że jutro będzie padać) lub "Scientists believe that climate change will affect our lives significantly" (Naukowcy uważają, że zmiany klimatu znacząco wpłyną na nasze życie).

Ten czas jest również używany do składania obietnic i zobowiązań. Gdy chcesz zapewnić kogoś, że coś zrobisz, naturalnie użyjesz czasu przyszłego prostego. Na przykład: "I promise I will help you with your homework" (Obiecuję, że pomogę ci z pracą domową) lub "We will always be there for you" (Zawsze będziemy przy tobie).

Czas przyszły prosty jest także odpowiedni do wyrażania gróźb i ostrzeżeń. W takich sytuacjach często używamy go, aby podkreślić nieuchronność konsekwencji. Na przykład: "If you don't stop making noise, I will call the police" (Jeśli nie przestaniesz hałasować, zadzwonię na policję).

Warto pamiętać, że czas przyszły prosty używany jest również w zdaniach warunkowych pierwszego typu, gdzie mówimy o realnych i możliwych sytuacjach w przyszłości. Na przykład: "If it rains tomorrow, we will stay at home" (Jeśli jutro będzie padać, zostaniemy w domu).

Czytaj więcej: Tabela nieregularnych czasowników angielskich - najważniejsze czasowniki

Formy czasowników w czasie przyszłym prostym - przewodnik

Jedną z największych zalet czasu przyszłego prostego jest to, że forma czasownika w czasie przyszłym prostym jest zawsze taka sama, niezależnie od osoby czy liczby. Zawsze używamy podstawowej formy czasownika, bez żadnych dodatkowych końcówek.

Dla przykładu, czasownik "to go" (iść) w czasie przyszłym prostym będzie wyglądał następująco dla wszystkich osób: I will go, You will go, He/She/It will go, We will go, You will go, They will go. Jak widać, forma "go" pozostaje niezmienna.

To samo dotyczy czasowników nieregularnych. Na przykład, czasownik "to be" (być) w czasie przyszłym prostym będzie miał formę "will be" dla wszystkich osób: I will be, You will be, He/She/It will be, itd. Nie musimy się martwić o zmiany formy czasownika, co znacznie ułatwia naukę.

 • Czasowniki regularne: will + podstawowa forma czasownika (np. will play, will work, will study)
 • Czasowniki nieregularne: will + podstawowa forma czasownika (np. will go, will be, will have)
 • Czasowniki modalne: will + bezokolicznik bez "to" (np. will can, will must, will should)

Warto zauważyć, że w przypadku czasowników modalnych, takich jak "can", "must" czy "should", struktura nieco się zmienia. W czasie przyszłym prostym używamy "will be able to" zamiast "will can", "will have to" zamiast "will must", itd. Na przykład: "I will be able to speak English fluently next year" (W przyszłym roku będę mógł płynnie mówić po angielsku).

Pytania i przeczenia w czasie przyszłym prostym - struktura

Zdjęcie Jak używać czasu przyszłego prostego w języku angielskim? Praktyczny przewodnik dla uczących się

Tworzenie pytań w czasie przyszłym prostym jest stosunkowo proste. Wystarczy przenieść "will" na początek zdania przed podmiot. Na przykład: "Will you go to the party tomorrow?" (Czy pójdziesz jutro na imprezę?) lub "Will they finish the project on time?" (Czy oni skończą projekt na czas?).

W przypadku pytań szczegółowych, zaczynamy od słowa pytającego (np. what, where, when, why, how), następnie umieszczamy "will", potem podmiot i resztę zdania. Na przykład: "What will you do tomorrow?" (Co będziesz robić jutro?) lub "Where will they go for their vacation?" (Gdzie oni pojadą na wakacje?).

Przeczenia w czasie przyszłym prostym tworzymy dodając "not" po "will". Można również użyć formy skróconej "won't". Na przykład: "I will not (won't) go to the party" (Nie pójdę na imprezę) lub "She will not (won't) finish her work today" (Ona nie skończy dziś swojej pracy).

Warto zauważyć, że w pytaniach i przeczeniach, podobnie jak w zdaniach twierdzących, forma głównego czasownika pozostaje niezmieniona. Zawsze używamy podstawowej formy czasownika w czasie przyszłym prostym, bez względu na to, czy tworzymy zdanie twierdzące, przeczące czy pytające.

Pamiętaj, że w języku angielskim często używa się skróconych form, szczególnie w mowie potocznej. Zamiast "will not" możesz usłyszeć "won't", a "will" często skraca się do "'ll", np. "I'll", "He'll", "We'll". Te formy są powszechnie akceptowane w codziennej komunikacji.

Czas przyszły prosty vs inne czasy przyszłe - różnice

Choć czas przyszły prosty jest najczęściej używanym czasem do mówienia o przyszłości, nie jest jedynym. W języku angielskim istnieją także inne struktury, które służą do wyrażania przyszłości, takie jak Present Continuous dla zaplanowanych działań czy konstrukcja "be going to" dla zamiarów i przewidywań.

Czas przyszły prosty różni się od Present Continuous używanego dla przyszłości tym, że wyraża spontaniczne decyzje lub neutralne przewidywania, podczas gdy Present Continuous jest używany dla już zaplanowanych działań. Porównaj: "I will buy a new car" (Kupię nowy samochód - spontaniczna decyzja) vs "I'm buying a new car next week" (Kupuję nowy samochód w przyszłym tygodniu - zaplanowane działanie).

Konstrukcja "be going to" jest często mylona z czasem przyszłym prostym. Główna różnica polega na tym, że "be going to" używamy do wyrażania zamiarów lub przewidywań opartych na obecnych dowodach, podczas gdy czas przyszły prosty stosujemy do neutralnych przewidywań lub spontanicznych decyzji. Na przykład: "It's going to rain" (Będzie padać - widzimy ciemne chmury) vs "It will rain tomorrow" (Jutro będzie padać - neutralne przewidywanie).

 • Czas przyszły prosty (will): spontaniczne decyzje, neutralne przewidywania, obietnice
 • Present Continuous dla przyszłości: zaplanowane działania
 • Be going to: zamiary, przewidywania oparte na obecnych dowodach

Warto również wspomnieć o czasie Present Simple używanym dla przyszłości. Stosujemy go mówiąc o rozkładach, harmonogramach czy regularnych wydarzeniach w przyszłości. Na przykład: "The train leaves at 5 pm tomorrow" (Pociąg odjeżdża jutro o 17:00). W przeciwieństwie do czasu przyszłego prostego, który wyraża bardziej osobiste plany czy przewidywania.

Ćwiczenia praktyczne z użyciem czasu przyszłego prostego

Najlepszym sposobem na opanowanie czasu przyszłego prostego jest regularne ćwiczenie. Zacznij od prostych zdań twierdzących, np. "I will go to the cinema tomorrow" (Jutro pójdę do kina) czy "She will finish her project next week" (Ona skończy swój projekt w przyszłym tygodniu). Następnie spróbuj przekształcić te zdania w pytania i przeczenia.

Dobrym ćwiczeniem jest też tworzenie mini-dialogów. Możesz zapytać przyjaciela o jego plany na przyszłość i odpowiedzieć na jego pytania, używając czasu przyszłego prostego. Na przykład: "What will you do this weekend?" - "I will visit my grandparents and we will have a family dinner" (Co będziesz robić w ten weekend? - Odwiedzę dziadków i będziemy mieć rodzinny obiad).

Spróbuj też ćwiczyć użycie czasu przyszłego prostego w kontekście przewidywań. Możesz na przykład opisać, jak wyobrażasz sobie świat za 50 lat, używając zdań takich jak "Cars will fly" (Samochody będą latać) czy "People will live on Mars" (Ludzie będą żyć na Marsie).

Warto również praktykować użycie czasu przyszłego prostego w codziennych sytuacjach. Za każdym razem, gdy planujesz coś spontanicznie lub składasz obietnicę, staraj się formułować swoje myśli po angielsku, używając właśnie tego czasu. To pomoże ci oswoić się z jego strukturą i naturalnie go stosować.

Pamiętaj, że nauka języka to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Nie zniechęcaj się, jeśli początkowo popełniasz błędy - to naturalna część nauki. Regularne ćwiczenia i ekspozycja na język angielski pomogą ci z czasem opanować czas przyszły prosty do perfekcji.

Podsumowanie

Czas przyszły prosty to kluczowy element angielskiej gramatyki, pozwalający na wyrażanie planów, przewidywań i spontanicznych decyzji. Jego konstrukcja jest prosta: will/shall + podstawowa forma czasownika. Warto pamiętać, że czasownik w czasie przyszłym prostym zawsze występuje w niezmienionej formie, niezależnie od osoby czy liczby.

Opanowanie czasu przyszłego prostego wymaga praktyki, ale przynosi ogromne korzyści w codziennej komunikacji. Kluczowe jest zrozumienie różnic między tym czasem a innymi strukturami wyrażającymi przyszłość. Regularne ćwiczenia, tworzenie dialogów i używanie czasu przyszłego prostego w codziennych sytuacjach to najlepsze sposoby na jego opanowanie.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Przykładowy test TOEFL - przygotuj się do międzynarodowego egzaminu językowego
 4. Informacje o Wielkiej Brytanii - najważniejsze fakty i ciekawostki
 5. Certyfikaty Cambridge: rodzaje i jak się do nich przygotować - wszystko, co musisz wiedzieć
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska

Witajcie! W krainie języka i struktur układam wyrazy. Opowiem o unikalnych zasobach nauki online, doskonaleniu wymowy, subtelnym słownictwie. Razem zgłębimy tajemnice składni i praktyki językowej. Niech słowa tańczą harmonijnie!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły