Jakie pytania można zadać z "will" po angielsku? Praktyczne przykłady

Jakie pytania można zadać z "will" po angielsku? Praktyczne przykłady
Autor Fryderyk Górski
Fryderyk Górski05.07.2024 | 10 min.

Pytania z will stanowią kluczowy element komunikacji w języku angielskim, pozwalając nam rozmawiać o przyszłości, planach i przewidywaniach. Niezależnie od tego, czy chcesz zapytać o czyjeś zamiary, wyrazić wątpliwości czy zaplanować przyszłe wydarzenia, opanowanie sztuki formułowania pytań z "will" otworzy przed Tobą nowe możliwości w konwersacji. W tym artykule przyjrzymy się różnym typom pytań z "will", ich praktycznym zastosowaniom oraz najczęstszym błędom, których warto unikać.

Kluczowe wnioski:
 • Pytania z "will" są wszechstronne i można je stosować w różnych kontekstach, od planowania po spekulacje.
 • Poprawna struktura pytania z "will" to: Will + podmiot + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania?
 • Warto pamiętać o różnicy między "will" a "going to" przy formułowaniu pytań o przyszłość.
 • Pytania z "will" często używane są w warunkach i przy wyrażaniu spontanicznych decyzji.
 • Praktyka jest kluczem do swobodnego posługiwania się pytaniami z "will" w codziennych sytuacjach.

Podstawowe pytania z will w języku angielskim

Pytania z will to fundamentalna część angielskiej gramatyki, umożliwiająca nam wyrażanie zapytań o przyszłość. Podstawowa struktura takiego pytania to: Will + podmiot + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania? Na przykład: "Will you go to the party tonight?" (Czy pójdziesz na imprezę dziś wieczorem?)

Warto zauważyć, że pytania z will często używane są w sytuacjach, gdy mówimy o spontanicznych decyzjach lub przewidywaniach. Na przykład: "Will it rain tomorrow?" (Czy jutro będzie padać?) to pytanie o przewidywanie pogody, a nie o zaplanowane wydarzenie.

Pamiętaj, że w pytaniach z will nie używamy dodatkowych słów pomocniczych, takich jak "do" czy "does". Will samo w sobie pełni rolę czasownika pomocniczego. Dlatego pytanie "Do you will go?" jest niepoprawne - poprawna forma to "Will you go?"

Warto też zwrócić uwagę na intonację przy zadawaniu pytań z will. W języku mówionym, podnosząc głos na końcu zdania, sygnalizujemy, że zadajemy pytanie. To szczególnie ważne w przypadku pytań, które strukturalnie mogłyby być też zdaniami oznajmującymi, np. "You will come?" (Przyjdziesz?)

Praktyka jest kluczem do opanowania pytań z will. Spróbuj codziennie formułować kilka takich pytań, dotyczących różnych aspektów przyszłości - od planów na weekend po długoterminowe cele życiowe.

Pytania z will dotyczące przyszłości i planów

Gdy mówimy o przyszłości i planach, pytania z will stają się niezwykle przydatne. Możemy ich użyć, aby zapytać o czyjeś zamiary, plany na przyszłość czy przewidywania dotyczące nadchodzących wydarzeń. Na przykład: "Will you attend the conference next month?" (Czy weźmiesz udział w konferencji w przyszłym miesiącu?)

Warto zauważyć, że pytania z will często używane są w kontekście planów, które nie są jeszcze w pełni ustalone. Jeśli chcemy zapytać o coś, co jest już zaplanowane i pewne, lepiej użyć konstrukcji "going to". Porównaj: "Will you visit your grandparents this weekend?" (pytanie o zamiar) vs "Are you going to visit your grandparents this weekend?" (pytanie o ustalony plan).

Możemy także używać pytań z will do proponowania pomocy lub oferowania czegoś. Na przykład: "Will you need any assistance with the project?" (Czy będziesz potrzebować pomocy przy projekcie?) lub "Will you have some tea?" (Napijesz się herbaty?)

Pamiętaj, że pytania z will mogą dotyczyć zarówno bliskiej, jak i dalekiej przyszłości. Możemy zapytać "Will you be ready in 5 minutes?" (Czy będziesz gotowy za 5 minut?), ale także "Will you still love me when I'm 64?" (Czy nadal będziesz mnie kochać, gdy będę miał 64 lata?)

Praktykując pytania z will dotyczące przyszłości, staraj się używać różnorodnych czasowników i kontekstów. To pomoże Ci lepiej zrozumieć ich zastosowanie i stać się bardziej płynnym w ich używaniu.

Czytaj więcej: Nauka Angielskiego: Rozwijaj Swoje Słownictwo

Jak tworzyć pytania z will o decyzje i obietnice?

Pytania z will są doskonałym narzędziem do pytania o decyzje i obietnice. Pozwalają nam uzyskać informacje o tym, co ktoś zamierza zrobić lub jakie zobowiązania chce podjąć. Podstawowa struktura takiego pytania to: "Will you + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania?" Na przykład: "Will you keep your promise?" (Czy dotrzymasz obietnicy?)

Gdy pytamy o decyzje, pytania z will często odnoszą się do przyszłych działań lub wyborów. Możemy zapytać: "Will you accept the job offer?" (Czy przyjmiesz ofertę pracy?) lub "Will you move to a new apartment?" (Czy przeprowadzisz się do nowego mieszkania?). Te pytania pomagają nam zrozumieć intencje i plany innych osób.

W przypadku obietnic, pytania z will mogą służyć do proszenia o zobowiązanie lub potwierdzenie wcześniejszych deklaracji. Na przykład: "Will you promise to call me every day?" (Czy obiecasz, że będziesz do mnie dzwonić codziennie?) lub "Will you stick to our agreement?" (Czy będziesz się trzymać naszej umowy?)

Warto pamiętać, że pytania z will o decyzje i obietnice często niosą ze sobą emocjonalny ładunek. Mogą wyrażać nadzieję, oczekiwanie lub nawet presję. Dlatego ważne jest, aby używać ich z wyczuciem i odpowiednio do sytuacji.

Praktykując pytania z will o decyzje i obietnice, staraj się wyobrazić sobie różne scenariusze i konteksty. To pomoże Ci lepiej zrozumieć, kiedy i jak używać tych pytań w realnych sytuacjach komunikacyjnych.

 • Pytania o decyzje: "Will you join us for dinner?", "Will you take the lead on this project?"
 • Pytania o obietnice: "Will you be there for me?", "Will you keep this a secret?"
 • Pytania o zobowiązania: "Will you finish the report by Friday?", "Will you remember to pick up the kids?"
 • Pytania o intencje: "Will you consider my proposal?", "Will you give it another try?"

Pytania z will w kontekście przewidywań i spekulacji

Pytania z will są niezwykle przydatne, gdy chcemy rozmawiać o przewidywaniach i spekulacjach dotyczących przyszłości. Pozwalają nam wyrazić niepewność i ciekawość wobec przyszłych wydarzeń. Typowa struktura takiego pytania to: "Will + podmiot + czasownik + reszta zdania?" Na przykład: "Will the economy improve next year?" (Czy gospodarka poprawi się w przyszłym roku?)

Gdy używamy pytań z will do spekulacji, często dodajemy słowa wyrażające niepewność, takie jak "do you think" lub "do you reckon". Na przykład: "Do you think it will snow tomorrow?" (Czy myślisz, że jutro będzie padać śnieg?) lub "Do you reckon we'll win the match?" (Czy sądzisz, że wygramy mecz?)

W kontekście przewidywań, pytania z will mogą dotyczyć różnych aspektów życia - od prognozy pogody po przyszłość technologii. Możemy zapytać: "Will artificial intelligence replace human workers?" (Czy sztuczna inteligencja zastąpi ludzkich pracowników?) lub "Will we colonize Mars in our lifetime?" (Czy skolonizujemy Marsa za naszego życia?)

Warto pamiętać, że pytania z will w kontekście spekulacji często prowokują do dyskusji i wymiany opinii. Mogą być świetnym sposobem na rozpoczęcie ciekawej rozmowy lub debaty na temat przyszłości.

Praktykując pytania z will dotyczące przewidywań i spekulacji, staraj się myśleć kreatywnie i zadawać pytania o różnorodne tematy - od osobistych planów po globalne trendy. To pomoże Ci rozwinąć umiejętność formułowania ciekawych i angażujących pytań w języku angielskim.

Najczęstsze błędy przy formułowaniu pytań z will

Mimo że pytania z will są stosunkowo proste w swojej podstawowej formie, wciąż mogą sprawiać trudności osobom uczącym się języka angielskiego. Jednym z najczęstszych błędów jest dodawanie słowa "do" lub "does" przed "will". Pamiętaj, że poprawna forma to po prostu "Will you go?", a nie "Do you will go?"

Innym częstym błędem jest używanie "will" zamiast "going to" w kontekście zaplanowanych wydarzeń. Choć różnica może wydawać się subtelna, "Will you visit Paris next month?" sugeruje pytanie o zamiar, podczas gdy "Are you going to visit Paris next month?" pyta o konkretny, ustalony plan.

Warto też zwrócić uwagę na szyk wyrazów w pytaniach z will. Błędem jest umieszczanie "will" po podmiocie, np. "You will come?" zamiast poprawnego "Will you come?". W pytaniach "will" zawsze powinno znajdować się na początku zdania.

Kolejnym problemem może być niepoprawne użycie czasu. Pamiętaj, że po "will" zawsze używamy podstawowej formy czasownika. Błędem jest więc powiedzenie "Will you went?" - poprawna forma to "Will you go?"

Wreszcie, warto unikać nadużywania pytań z will w sytuacjach, gdy bardziej odpowiednie byłoby użycie czasu teraźniejszego prostego dla wyrażenia rutynowych czy powtarzalnych czynności. Na przykład, zamiast "Will it rain every day in London?", lepiej zapytać "Does it rain every day in London?"

Zaawansowane struktury pytań z will w angielskim

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników języka angielskiego, pytania z will mogą przybierać bardziej złożone formy. Jedną z takich struktur jest łączenie "will" z czasem perfekt, tworząc pytania w czasie Future Perfect. Na przykład: "Will you have finished the project by next week?" (Czy skończysz projekt do przyszłego tygodnia?)

Inną zaawansowaną strukturą jest używanie pytań z will w zdaniach warunkowych. Na przykład: "If it rains tomorrow, will you still go for a picnic?" (Jeśli jutro będzie padać, czy nadal pójdziesz na piknik?) Takie konstrukcje pozwalają na wyrażanie bardziej skomplikowanych relacji między warunkami a przyszłymi działaniami.

Warto też zwrócić uwagę na możliwość łączenia pytań z will z konstrukcjami czasowymi, takimi jak "by the time" czy "as soon as". Na przykład: "Will you have learned to drive by the time you graduate?" (Czy nauczysz się prowadzić samochód zanim skończysz studia?) lub "As soon as you arrive, will you call me?" (Czy zadzwonisz do mnie, jak tylko przyjedziesz?)

Zaawansowani użytkownicy języka mogą też eksperymentować z bardziej idiomatycznymi formami pytań z will, takimi jak "Will you be so kind as to...?" (Czy byłbyś tak miły, żeby...?) czy "Would you be willing to...?" (Czy byłbyś skłonny...?), które dodają element grzeczności i formalności do pytania.

Pamiętaj, że opanowanie zaawansowanych struktur pytań z will wymaga praktyki i ekspozycji na autentyczny język angielski. Słuchaj native speakerów, czytaj anglojęzyczne materiały i staraj się aktywnie używać tych struktur w swoich wypowiedziach.

 • Future Perfect: "Will you have completed your degree by 2025?", "Will they have built the new stadium before the World Cup?"
 • Zdania warunkowe: "If I ask nicely, will you help me?", "Will you join us if the weather improves?"
 • Konstrukcje czasowe: "Will you still need my help after you move?", "By this time next year, will you have achieved your goals?"
 • Idiomatyczne formy: "Will you do me a favor?", "Will you be able to spare a moment?"

Podsumowanie

Pytania z will są kluczowym elementem komunikacji w języku angielskim, umożliwiającym wyrażanie przyszłości, planów i przewidywań. Od podstawowych form po zaawansowane struktury, opanowanie tych pytań otwiera drzwi do płynnej konwersacji. Warto pamiętać o różnicach między "will" a "going to" oraz unikać typowych błędów gramatycznych.

Praktyka jest niezbędna do swobodnego posługiwania się pytaniami z will. Warto eksperymentować z różnymi kontekstami - od codziennych sytuacji po spekulacje na temat przyszłości. Pamiętając o podstawowych zasadach i zaawansowanych strukturach, można efektywnie komunikować się w języku angielskim, wyrażając swoje myśli i intencje dotyczące przyszłości.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Terminy egzaminów - ważne informacje o sesjach egzaminacyjnych
 4. Informacje o Wielkiej Brytanii - najważniejsze fakty i ciekawostki
 5. Cechy przedsiębiorcy: kluczowe cechy do sukcesu w biznesie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Fryderyk Górski
Fryderyk Górski

Cześć! W świecie języków zagłębiam się w niuanse gramatyki. Dzielę się tajemnicami słownictwa, przybliżam badania językowe. Rozmawiamy o praktyce i nauki online. Zapraszam w podróż przez zakamarki struktury języka!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły