Kiedy używamy "the"? Praktyczne wskazówki dotyczące używania artykułu "the"

Kiedy używamy "the"? Praktyczne wskazówki dotyczące używania artykułu "the"
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska05.07.2024 | 10 min.

Kiedy "the" używamy w języku angielskim? To pytanie często spędza sen z powiek polskim uczniom. Artykuł określony "the" jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów gramatyki angielskiej, a jednocześnie może sprawiać wiele trudności. W tym poradniku przedstawimy praktyczne wskazówki, które pomogą Ci zrozumieć, kiedy stosować "the", a kiedy lepiej go pominąć. Niezależnie od tego, czy jesteś początkujący, czy już dobrze znasz angielski, te rady pomogą Ci używać "the" z większą pewnością.

Kluczowe wnioski:
 • Używaj "the" przed rzeczownikami określonymi, o których była już mowa lub są znane z kontekstu.
 • Pamiętaj, że przed nazwami własnymi zazwyczaj nie stosujemy "the", z wyjątkiem niektórych nazw geograficznych.
 • Stosuj "the" przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, które reprezentują całą grupę lub kategorię.
 • Unikaj "the" przed rzeczownikami abstrakcyjnymi i niepoliczalnymi, chyba że odnosisz się do konkretnego przypadku.
 • Praktyka czyni mistrza - im więcej będziesz czytać i słuchać po angielsku, tym łatwiej przyjdzie Ci prawidłowe stosowanie "the".

Podstawowe zasady: kiedy używamy "the" w języku angielskim

Zrozumienie, kiedy używamy "the" w języku angielskim, jest kluczowe dla poprawnej komunikacji. Artykuł określony "the" stosujemy, gdy mówimy o czymś konkretnym i określonym. To może być coś, o czym już wcześniej wspominaliśmy, lub coś, co jest oczywiste dla rozmówcy.

Warto pamiętać, że "the" używamy przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej. Na przykład, mówimy "the cat" (ten konkretny kot) lub "the cats" (te konkretne koty). Artykuł "the" nie zmienia formy w zależności od liczby czy rodzaju rzeczownika.

Kolejna ważna zasada dotyczy używania "the" przed rzeczownikami, które są unikalne w swoim rodzaju. Mówimy więc "the sun" (słońce), "the moon" (księżyc) czy "the Earth" (Ziemia). W tych przypadkach "the" podkreśla wyjątkowość i jedyność danego obiektu.

Pamiętaj również, że "the" stosujemy przed nazwami łańcuchów górskich, rzek, mórz i oceanów. Mówimy więc "the Alps" (Alpy), "the Thames" (Tamiza) czy "the Pacific Ocean" (Ocean Spokojny). Jest to jedna z tych zasad, które warto zapamiętać, aby uniknąć częstych błędów.

Wreszcie, "the" używamy przed przymiotnikami w stopniu najwyższym. Mówimy "the best" (najlepszy), "the most beautiful" (najpiękniejszy). W tych przypadkach "the" podkreśla wyjątkowość i najwyższy stopień danej cechy.

Kiedy "the" jest konieczne: przypadki wymagające artykułu

Istnieją sytuacje, w których użycie "the" jest nie tylko zalecane, ale wręcz konieczne. Jednym z takich przypadków jest odnoszenie się do czegoś, co zostało już wcześniej wspomniane. Jeśli na przykład opowiadasz historię o psie, za pierwszym razem powiesz "a dog", ale później będziesz używać "the dog".

Kolejny przypadek to nazwy instrumentów muzycznych. Gdy mówimy o grze na instrumencie, zawsze używamy "the". Powiemy więc "I play the guitar" (Gram na gitarze), a nie "I play guitar". Ta zasada dotyczy wszystkich instrumentów, od fortepianu po trąbkę.

"The" jest również niezbędne, gdy mówimy o instytucjach społecznych lub mediach. Używamy go przed słowami takimi jak "radio", "television", "internet". Mówimy więc "I heard it on the radio" (Słyszałem to w radiu) czy "I saw it on the internet" (Widziałem to w internecie).

Warto też pamiętać o użyciu "the" przed nazwami hoteli, restauracji, teatrów czy muzeów. Mówimy "the Hilton Hotel", "the National Theatre" czy "the British Museum". W tych przypadkach "the" jest integralną częścią nazwy i nie można go pominąć.

Wreszcie, "the" jest konieczne przed nazwami niektórych krajów i regionów. Dotyczy to zwłaszcza nazw w liczbie mnogiej lub zawierających słowa takie jak "republic" czy "kingdom". Mówimy więc "the United States", "the Netherlands" czy "the United Kingdom".

Czytaj więcej: Tabela nieregularnych czasowników angielskich - najważniejsze czasowniki

Wyjątki od reguł: sytuacje, gdy nie używamy "the"

Mimo wielu zasad dotyczących użycia "the", istnieją sytuacje, gdy tego artykułu nie stosujemy. Jednym z najważniejszych wyjątków są nazwy większości krajów, miast i kontynentów. Mówimy więc "Poland", "Warsaw", "Europe", bez "the". Wyjątkiem są nazwy zawierające słowa jak "republic" czy "kingdom".

Nie używamy również "the" przed imionami i nazwiskami osób. Mówimy po prostu "John", "Mary Smith", bez artykułu. Wyjątkiem są sytuacje, gdy chcemy podkreślić wyjątkowość danej osoby, na przykład "the Einstein of our times" (Einstein naszych czasów).

Warto też pamiętać, że nie używamy "the" przed rzeczownikami abstrakcyjnymi, gdy mówimy o nich w sensie ogólnym. Mówimy więc "Love is beautiful" (Miłość jest piękna), a nie "The love is beautiful". Podobnie jest z innymi pojęciami abstrakcyjnymi jak "happiness", "freedom" czy "honesty".

Wreszcie, nie używamy "the" przed nazwami dni tygodnia, miesięcy i pór roku, chyba że odnosimy się do konkretnego dnia lub sezonu. Mówimy więc "I love summer" (Kocham lato), ale "The summer of 2022 was hot" (Lato 2022 roku było gorące).

 • Nie używaj "the" przed większością nazw krajów, miast i kontynentów
 • Pomijaj "the" przed nazwami języków i narodowości
 • Nie stosuj "the" przed imionami i nazwiskami osób
 • Unikaj "the" przed rzeczownikami abstrakcyjnymi w sensie ogólnym
 • Nie używaj "the" przed nazwami dni tygodnia, miesięcy i pór roku (z wyjątkami)

Kiedy "the" zmienia znaczenie: subtelne różnice w użyciu

Zrozumienie, kiedy "the" a kiedy a lub "an" może znacząco zmienić znaczenie wypowiedzi, jest kluczowe dla precyzyjnej komunikacji w języku angielskim. Użycie lub pominięcie "the" może całkowicie zmienić sens zdania, wprowadzając subtelne, ale istotne różnice.

Weźmy na przykład zdanie "I'm going to school". Bez "the" oznacza ono, że ktoś idzie do szkoły jako uczeń. Natomiast "I'm going to the school" sugeruje, że dana osoba idzie do konkretnego budynku szkoły, niekoniecznie jako uczeń. Może to być rodzic idący na zebranie lub ktoś, kto ma tam coś do załatwienia.

Podobnie, zdanie "She's in hospital" (bez "the") oznacza, że ktoś jest hospitalizowany. Natomiast "She's in the hospital" może oznaczać, że ktoś jest w budynku szpitala, ale niekoniecznie jako pacjent. Może to być odwiedzający lub pracownik szpitala.

Warto też zwrócić uwagę na różnicę między "man" a "the man". "Man invented the wheel" odnosi się do ludzkości jako całości. Natomiast "The man invented the wheel" sugerowałoby, że konkretny mężczyzna wynalazł koło, co oczywiście nie jest prawdą.

Te subtelne różnice pokazują, jak ważne jest zrozumienie, kiedy używamy "the", a kiedy go pomijamy. Prawidłowe stosowanie tego artykułu może znacząco wpłynąć na precyzję naszej wypowiedzi w języku angielskim.

Ćwiczenia praktyczne: kiedy stosować "the" w zdaniach

Najlepszym sposobem na naukę prawidłowego stosowania "the" jest praktyka. Przygotowałem dla Ciebie kilka ćwiczeń, które pomogą Ci lepiej zrozumieć, kiedy używamy "the" w różnych kontekstach. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest regularność i konsekwencja w nauce.

Zacznijmy od prostego ćwiczenia. Spróbuj uzupełnić poniższe zdania, dodając "the" tam, gdzie jest to konieczne: 1) I love ___ music. 2) ___ Eiffel Tower is in Paris. 3) She speaks ___ English fluently. 4) ___ sun rises in the east. 5) I bought ___ new car yesterday.

Kolejne ćwiczenie polega na poprawieniu błędów w zdaniach. Znajdź i popraw nieprawidłowe użycie "the": 1) The love is important in life. 2) I visited the France last summer. 3) The dogs are man's best friends. 4) She plays the tennis every weekend. 5) The honesty is the best policy.

Teraz spróbuj przetłumaczyć kilka zdań z polskiego na angielski, zwracając szczególną uwagę na użycie "the": 1) Poszedłem do szkoły. 2) Księżyc świeci jasno. 3) Lubię grać na gitarze. 4) Internet jest użytecznym narzędziem. 5) Warszawa jest stolicą Polski.

Pamiętaj, że nauka języka to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Nie zniechęcaj się, jeśli popełnisz błąd. Każda pomyłka to okazja do nauki i doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Najczęstsze błędy Polaków: kiedy niepotrzebnie dodajemy "the"

Polacy, ucząc się angielskiego, często mają tendencję do nadużywania artykułu "the". Wynika to głównie z różnic między naszymi językami - polski nie ma artykułów, co sprawia, że ich prawidłowe stosowanie może być dla nas wyzwaniem. Przyjrzyjmy się najczęstszym błędom i sposobom ich uniknięcia.

Jednym z typowych błędów jest dodawanie "the" przed nazwami krajów. Mówimy więc błędnie "the Poland" zamiast po prostu "Poland". Pamiętajmy, że większość nazw krajów nie wymaga artykułu. Wyjątkami są nazwy zawierające słowa takie jak "republic" czy "kingdom", np. "the United Kingdom".

Kolejny częsty błąd to używanie "the" przed nazwami języków. Mówimy "I speak English", a nie "I speak the English". Artykuł jest zbędny, gdy mówimy o znajomości języka. Podobnie jest z nazwami dyscyplin sportowych - mówimy "I play football", a nie "I play the football".

Polacy często dodają też niepotrzebnie "the" przed rzeczownikami abstrakcyjnymi w sensie ogólnym. Mówimy "Life is beautiful", a nie "The life is beautiful". Artykuł jest potrzebny tylko wtedy, gdy odnosimy się do konkretnego aspektu życia, np. "The life of a soldier is difficult".

Warto też pamiętać, że nie używamy "the" przed nazwami pór roku, dni tygodnia czy posiłków, gdy mówimy o nich ogólnie. Mówimy więc "I love summer", "I hate Mondays", "Let's have dinner", bez "the". Artykuł pojawia się tylko wtedy, gdy odnosimy się do konkretnego dnia czy posiłku.

 • Unikaj "the" przed większością nazw krajów
 • Nie używaj "the" przed nazwami języków i dyscyplin sportowych
 • Pomijaj "the" przed rzeczownikami abstrakcyjnymi w sensie ogólnym
 • Nie dodawaj "the" przed nazwami pór roku, dni tygodnia i posiłków w sensie ogólnym
 • Pamiętaj, że nauka prawidłowego użycia "the" wymaga czasu i praktyki

Podsumowanie

Zrozumienie, kiedy używamy "the" a kiedy "a" lub "an", jest kluczowe dla poprawnego posługiwania się językiem angielskim. Artykuł określony "the" stosuje się, gdy mówimy o czymś konkretnym lub znanym, podczas gdy "a" i "an" używamy dla rzeczy ogólnych lub wspomnianych po raz pierwszy.

Praktyka i świadomość kontekstu są niezbędne do opanowania prawidłowego użycia artykułów. Warto zwrócić uwagę na subtelne różnice znaczeniowe, jakie może wprowadzić użycie lub pominięcie "the". Regularne ćwiczenia i czytanie w języku angielskim pomogą intuicyjnie wyczuć, kiedy stosować "the", a kiedy "a" lub "an".

Najczęstsze pytania

Nie, "the" można używać zarówno przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Kluczowe jest to, czy mówimy o czymś konkretnym i określonym. Na przykład, możemy powiedzieć "the cat" (ten konkretny kot) lub "the cats" (te konkretne koty). Ważne jest zrozumienie kontekstu i intencji wypowiedzi.

"A" używamy przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłoski, natomiast "an" przed wyrazami zaczynającymi się od samogłoski. Jednak decyduje tu wymowa, nie pisownia. Na przykład, mówimy "an hour" (godzina), bo "h" jest nieme, oraz "a university" (uniwersytet), bo "u" wymawia się jak "ju".

Generalnie tak, ale są wyjątki. Nie używamy "the" przed imionami, nazwiskami, większością nazw miast i krajów. Jednak stosujemy "the" przed nazwami rzek, łańcuchów górskich, mórz i oceanów. Mówimy więc "the Thames", "the Alps", "the Atlantic Ocean". Są też wyjątki wśród nazw krajów, np. "the United States".

"The" używamy przed przymiotnikami w stopniu najwyższym oraz gdy przymiotnik zastępuje rzeczownik odnoszący się do grupy ludzi. Mówimy więc "the best" (najlepszy), "the tallest" (najwyższy). W przypadku grup mówimy np. "the rich" (bogaci), "the young" (młodzi). W tych przypadkach "the" podkreśla wyjątkowość lub określoność.

Tak, istnieją takie przypadki. Na przykład, "I'm going to school" oznacza, że ktoś idzie do szkoły jako uczeń, podczas gdy "I'm going to the school" sugeruje, że ktoś idzie do konkretnego budynku szkoły, niekoniecznie jako uczeń. Podobnie, "man" odnosi się do ludzkości, a "the man" do konkretnego mężczyzny.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Przykładowy test TOEFL - przygotuj się do międzynarodowego egzaminu językowego
 4. Informacje o Wielkiej Brytanii - najważniejsze fakty i ciekawostki
 5. Certyfikaty Cambridge: rodzaje i jak się do nich przygotować - wszystko, co musisz wiedzieć
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska

Witajcie! W krainie języka i struktur układam wyrazy. Opowiem o unikalnych zasobach nauki online, doskonaleniu wymowy, subtelnym słownictwie. Razem zgłębimy tajemnice składni i praktyki językowej. Niech słowa tańczą harmonijnie!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły