Brytyjski system edukacji w Polsce - co warto wiedzieć? Informacje

Brytyjski system edukacji w Polsce - co warto wiedzieć? Informacje
Autor Filip Andrzejewski
Filip Andrzejewski05.07.2024 | 10 min.

Brytyjski system edukacji w Polsce zyskuje coraz większą popularność wśród rodziców poszukujących alternatywy dla tradycyjnego polskiego modelu nauczania. Oferuje on unikalne podejście do nauki, kładąc nacisk na rozwój krytycznego myślenia, umiejętności językowych i przygotowanie do studiów na międzynarodowych uczelniach. Czy zastanawiałeś się, jak dokładnie funkcjonuje ten system w naszym kraju i jakie korzyści może przynieść Twojemu dziecku? W tym artykule przyjrzymy się bliżej brytyjskiemu systemowi edukacji w Polsce, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję o edukacji Twojego dziecka.

Kluczowe wnioski:
 • Brytyjski system edukacji w Polsce oferuje międzynarodowe programy nauczania, takie jak IGCSE i A-levels.
 • Szkoły brytyjskie w Polsce często zapewniają dwujęzyczne środowisko nauki, co sprzyja rozwojowi językowemu.
 • System ten kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do ucznia i rozwój umiejętności praktycznych.
 • Absolwenci szkół brytyjskich w Polsce mają ułatwiony dostęp do studiów na uniwersytetach na całym świecie.
 • Wybór brytyjskiego systemu edukacji wiąże się z wyższymi kosztami, ale oferuje międzynarodowe perspektywy edukacyjne i zawodowe.

Brytyjski system edukacji w Polsce: podstawowe informacje

Brytyjski system edukacji w Polsce to coraz popularniejsza alternatywa dla tradycyjnego polskiego modelu nauczania. Opiera się on na programie nauczania stosowanym w Wielkiej Brytanii, który kładzie nacisk na rozwój krytycznego myślenia, umiejętności językowych i przygotowanie do studiów na międzynarodowych uczelniach.

W Polsce funkcjonuje kilka szkół oferujących edukację według brytyjskiego modelu. Są to zarówno placówki całkowicie prywatne, jak i szkoły z oddziałami międzynarodowymi. Uczniowie w tych szkołach mają możliwość zdobycia brytyjskich kwalifikacji, takich jak GCSE (General Certificate of Secondary Education) czy A-levels.

Jedną z kluczowych cech brytyjskiego systemu edukacji w Polsce jest nacisk na język angielski. Większość przedmiotów jest nauczana w tym języku, co pozwala uczniom na szybkie osiągnięcie biegłości językowej. To szczególnie ważne dla rodzin planujących międzynarodową karierę lub studia za granicą.

System ten charakteryzuje się również indywidualnym podejściem do ucznia. Nauczyciele starają się rozpoznać mocne strony każdego dziecka i wspierać jego rozwój w tych obszarach. Jednocześnie, duży nacisk kładzie się na samodzielność i odpowiedzialność za własną naukę.

Warto zaznaczyć, że system edukacji w Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie, jego polska adaptacja, różni się znacząco od polskiego systemu pod względem struktury, metod nauczania i oceniania. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze tej ścieżki edukacyjnej, warto dokładnie zapoznać się z jego specyfiką.

Szkoły oferujące brytyjski system edukacji w Polsce

W Polsce działa kilka renomowanych szkół oferujących brytyjski system edukacji. Jedną z najbardziej znanych jest British School Warsaw, która zapewnia edukację od przedszkola aż po poziom A-levels. Szkoła ta oferuje program nauczania oparty na brytyjskim National Curriculum i przygotowuje uczniów do międzynarodowych egzaminów.

Inną popularną placówką jest American School of Warsaw, która mimo nazwy oferuje również brytyjski program nauczania. Szkoła ta zapewnia edukację od przedszkola do klasy 12 i przygotowuje uczniów do egzaminów IGCSE oraz A-levels.

W Krakowie działa International School of Krakow, która również oferuje brytyjski program nauczania. Szkoła ta jest szczególnie popularna wśród rodzin eksparckich oraz polskich rodzin planujących międzynarodową edukację dla swoich dzieci.

Warto wspomnieć również o Thames British School, która ma swoje placówki w Warszawie i Wrocławiu. Szkoła ta oferuje brytyjski program nauczania od przedszkola aż po szkołę średnią, kładąc szczególny nacisk na naukę języka angielskiego i rozwój umiejętności międzykulturowych.

Wybierając szkołę oferującą brytyjski system edukacji w Polsce, warto zwrócić uwagę nie tylko na program nauczania, ale także na dodatkowe zajęcia, infrastrukturę szkoły oraz kwalifikacje kadry nauczycielskiej. Większość tych szkół oferuje dni otwarte lub możliwość umówienia się na indywidualną wizytę, co pozwala lepiej poznać placówkę przed podjęciem decyzji.

Czytaj więcej: Nauka Angielskiego na Spotify - Muzykalny Sposób na Naukę

Zalety brytyjskiego systemu edukacji w polskich realiach

Brytyjski system edukacji w Polsce oferuje wiele korzyści, które warto rozważyć przy wyborze ścieżki edukacyjnej dla dziecka. Jedną z głównych zalet jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia. Uczniowie są zachęcani do analizowania informacji, formułowania własnych opinii i argumentowania swoich poglądów.

Kolejną istotną zaletą jest nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy. W przeciwieństwie do tradycyjnego polskiego systemu, który często skupia się na teorii, brytyjski model kładzie duży nacisk na eksperymenty, projekty i pracę w grupach. Dzięki temu uczniowie nie tylko przyswajają wiedzę, ale także uczą się, jak ją wykorzystywać w praktyce.

System ten oferuje również większą elastyczność w wyborze przedmiotów, szczególnie na poziomie szkoły średniej. Uczniowie mogą skoncentrować się na dziedzinach, które najbardziej ich interesują lub w których czują się najlepiej, co pozwala na lepsze przygotowanie do przyszłej kariery zawodowej.

Warto również podkreślić, że brytyjski system edukacji w Polsce kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, praca w zespole czy zarządzanie czasem. Te umiejętności są niezwykle cenne na współczesnym rynku pracy i mogą dać absolwentom przewagę w przyszłej karierze zawodowej.

 • Rozwijanie umiejętności językowych: Nauka większości przedmiotów w języku angielskim pozwala uczniom osiągnąć wysoki poziom biegłości językowej.
 • Międzynarodowe perspektywy: Uczniowie mają możliwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z różnych kultur, co rozwija ich kompetencje międzykulturowe.
 • Przygotowanie do studiów za granicą: Brytyjskie kwalifikacje są uznawane na całym świecie, co ułatwia aplikowanie na zagraniczne uczelnie.
 • Indywidualne podejście: Mniejsze klasy i nacisk na indywidualny rozwój każdego ucznia pozwalają na lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb i możliwości dziecka.

Programy nauczania w brytyjskim systemie edukacji w Polsce

System edukacji w Wielkiej Brytanii, który jest adaptowany w polskich szkołach, opiera się na kilku kluczowych programach nauczania. Jednym z nich jest National Curriculum, który obejmuje edukację od 5 do 16 roku życia. Program ten określa, czego uczniowie powinni się nauczyć na każdym etapie edukacji.

W ramach brytyjskiego systemu w Polsce, uczniowie zazwyczaj przygotowują się do egzaminów IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Jest to międzynarodowy odpowiednik brytyjskich egzaminów GCSE, który uczniowie zdają w wieku 14-16 lat. IGCSE obejmuje szeroki zakres przedmiotów, od matematyki i nauk przyrodniczych po języki obce i przedmioty humanistyczne.

Po ukończeniu IGCSE, uczniowie mogą kontynuować naukę na poziomie A-levels. Jest to dwuletni program przygotowujący do studiów wyższych, gdzie uczniowie wybierają zazwyczaj 3-4 przedmioty, które studiują na pogłębionym poziomie. A-levels są powszechnie uznawane przez uniwersytety na całym świecie jako kwalifikacja wstępna na studia.

Warto zauważyć, że niektóre szkoły w Polsce oferujące brytyjski system edukacji mogą również proponować program International Baccalaureate (IB). Chociaż nie jest to stricte brytyjski program, jest on często oferowany w szkołach międzynarodowych i zapewnia podobne korzyści w zakresie przygotowania do studiów za granicą.

Niezależnie od wybranego programu, brytyjski system edukacji w Polsce kładzie duży nacisk na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, analizy i syntezy informacji. Uczniowie są zachęcani do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów, co ma ich przygotować do wyzwań współczesnego świata.

Egzaminy i kwalifikacje w brytyjskim systemie w Polsce

W brytyjskim systemie edukacji w Polsce uczniowie mają możliwość zdobycia międzynarodowo uznawanych kwalifikacji. Kluczowym elementem tego systemu są egzaminy IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), które uczniowie zazwyczaj zdają w wieku 14-16 lat.

IGCSE obejmuje szeroki zakres przedmiotów, w tym matematykę, języki obce, nauki przyrodnicze i przedmioty humanistyczne. Uczniowie zazwyczaj zdają egzaminy z 5-10 przedmiotów. Wyniki IGCSE są oceniane w skali od A* do G, przy czym A* jest najwyższą oceną.

Po ukończeniu IGCSE, uczniowie mogą kontynuować naukę na poziomie A-levels. Jest to dwuletni program, który kończy się egzaminami z wybranych przedmiotów. Uczniowie zazwyczaj wybierają 3-4 przedmioty, które studiują na pogłębionym poziomie. Wyniki A-levels są kluczowe przy aplikowaniu na studia, szczególnie na zagraniczne uczelnie.

Warto zaznaczyć, że egzaminy w brytyjskim systemie edukacji są zewnętrzne i standaryzowane. Oznacza to, że są one przygotowywane i oceniane przez niezależne organizacje egzaminacyjne, takie jak Cambridge Assessment International Education czy Edexcel. Zapewnia to wysoką jakość i obiektywność oceny.

 • Uznawanie kwalifikacji: IGCSE i A-levels są uznawane przez uczelnie na całym świecie, co ułatwia aplikowanie na studia za granicą.
 • Elastyczność wyboru przedmiotów: Uczniowie mogą wybrać przedmioty, które najbardziej ich interesują lub są zgodne z ich planami na przyszłość.
 • Ciągła ocena: Oprócz egzaminów końcowych, system ten często uwzględnia oceny z prac wykonywanych w trakcie roku szkolnego.
 • Przygotowanie do studiów: Egzaminy A-levels są szczególnie cenione przez uniwersytety, gdyż przygotowują uczniów do akademickiego stylu nauki.

Koszty brytyjskiego systemu edukacji w Polsce: co wiedzieć

Wybór brytyjskiego systemu edukacji w Polsce wiąże się z pewnymi kosztami, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Szkoły oferujące ten system są zazwyczaj placówkami prywatnymi, co oznacza, że rodzice muszą liczyć się z opłatami za naukę.

Koszty czesnego mogą się znacznie różnić w zależności od szkoły i lokalizacji. W dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, roczne czesne może wynosić od kilkudziesięciu do nawet stu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać, że niektóre szkoły oferują programy stypendialne dla uzdolnionych uczniów.

Oprócz czesnego, należy uwzględnić dodatkowe koszty, takie jak opłaty za egzaminy IGCSE i A-levels, które są przeprowadzane przez zewnętrzne organizacje. Koszty te mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych za każdy egzamin.

Warto również wziąć pod uwagę koszty podręczników i materiałów dydaktycznych, które w brytyjskim systemie edukacji są często droższe niż w polskim systemie. Niektóre szkoły mogą również wymagać zakupu specjalnego mundurka szkolnego.

Mimo wysokich kosztów, wielu rodziców uważa, że inwestycja w edukację brytyjską jest warta swojej ceny. Międzynarodowe kwalifikacje, doskonała znajomość języka angielskiego i szerokie perspektywy edukacyjne mogą dać dziecku znaczącą przewagę w przyszłej karierze zawodowej. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe i porównać oferty różnych szkół.

Podsumowanie

Brytyjski system edukacji w Polsce oferuje unikalną ścieżkę rozwoju dla uczniów, łącząc międzynarodowe standardy z lokalnymi możliwościami. Dzięki naciskowi na krytyczne myślenie, praktyczne umiejętności i biegłość językową, system ten przygotowuje młodych ludzi do globalnej kariery i studiów za granicą.

Choć system edukacji w Wielkiej Brytanii adaptowany w Polsce wiąże się z wyższymi kosztami, zapewnia on wszechstronne wykształcenie i uznawane na całym świecie kwalifikacje. Warto rozważyć tę opcję, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i aspiracje ucznia oraz perspektywy, jakie otwiera ta ścieżka edukacyjna.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Terminy egzaminów - ważne informacje o sesjach egzaminacyjnych
 4. Gniew po angielsku - różne sposoby wyrażania frustracji w języku angielskim
 5. Cechy przedsiębiorcy: kluczowe cechy do sukcesu w biznesie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Filip Andrzejewski
Filip Andrzejewski

Jestem Filip, a moją pasją od zawsze była eksploracja wiedzy i fascynacja różnorodnością języków. Tutaj znajdziecie artykuły, poradniki oraz inspiracje związane z nauką i rozwojem osobistym. Dzielę się nie tylko technikami efektywnego nauki, ale również ciekawymi informacjami z dziedziny lingwistyki i języków obcych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły