Czas przyszły w angielskim - formy, zastosowania i przykłady użytkowania

Czas przyszły w angielskim - formy, zastosowania i przykłady użytkowania
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska05.07.2024 | 10 min.

Przyszłe wydarzenia i plany są nieodłączną częścią naszego życia, dlatego umiejętność wyrażania ich w języku angielskim jest kluczowa. Czas przyszły w angielskim może wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości jest dość intuicyjny. W tym artykule przyjrzymy się różnym formom czasu przyszłego, ich zastosowaniom oraz praktycznym przykładom użycia. Niezależnie od tego, czy planujesz podróż, omawiasz cele zawodowe czy po prostu rozmawiasz o swoich marzeniach, poznanie tych struktur pomoże Ci płynnie komunikować się w języku angielskim.

Kluczowe wnioski:
 • Czas przyszły w angielskim ma kilka form, z których każda służy do wyrażania różnych aspektów przyszłości.
 • Konstrukcja "will" jest najpopularniejsza i używana do wyrażania spontanicznych decyzji oraz przewidywań.
 • "Be going to" stosujemy, gdy mówimy o zaplanowanych działaniach lub pewnych przewidywaniach.
 • Present Continuous może również wyrażać przyszłość, szczególnie w przypadku ustalonych planów.
 • Znajomość idiomów i wyrażeń związanych z przyszłością wzbogaci Twój język i uczyni go bardziej naturalnym.

Formy czasu przyszłego w języku angielskim

Czas przyszły w języku angielskim to fascynujący temat, który otwiera przed nami wiele możliwości wyrażania planów, przewidywań i zamiarów. W przeciwieństwie do języka polskiego, gdzie mamy jeden główny sposób mówienia o przyszłości, angielski oferuje nam kilka różnych form. Każda z nich niesie ze sobą nieco inne znaczenie i zastosowanie.

Podstawowe formy czasu przyszłego to "will", "be going to", Present Continuous (używany do wyrażania przyszłości) oraz Future Perfect i Future Continuous. Każda z tych form ma swoje unikalne zastosowanie i niuanse, które pozwalają nam precyzyjnie wyrazić nasze myśli dotyczące przyszłości.

Warto zauważyć, że wybór odpowiedniej formy czasu przyszłego często zależy od kontekstu i intencji mówiącego. Czasami różnice między nimi mogą być subtelne, ale dla native speakerów są one bardzo istotne. Dlatego też zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla płynnej komunikacji w języku angielskim.

W kolejnych sekcjach przyjrzymy się bliżej każdej z tych form, analizując ich zastosowania i podając konkretne przykłady. Dzięki temu będziesz mógł z łatwością wybrać odpowiednią formę w zależności od sytuacji i kontekstu. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza, więc nie bój się eksperymentować z różnymi formami w codziennych rozmowach!

Zastosowanie will w zdaniach przyszłych

Forma "will" jest prawdopodobnie najpopularniejszym sposobem wyrażania przyszłości w języku angielskim. Jest to także forma, którą większość z nas poznaje jako pierwszą, ucząc się angielskiego czasu teraźniejszego i przyszłego. "Will" używamy głównie w sytuacjach, gdy mówimy o spontanicznych decyzjach, obietnicach, przewidywaniach czy ofertach pomocy.

Kiedy używamy "will"? Przede wszystkim wtedy, gdy podejmujemy decyzję w momencie mówienia. Na przykład: "I will help you with your homework" (Pomogę ci z pracą domową) - ta decyzja jest podejmowana w chwili wypowiadania tego zdania. Podobnie jest z ofertami pomocy: "I'll open the door for you" (Otworzę ci drzwi).

"Will" jest również idealne do wyrażania przewidywań dotyczących przyszłości. Możemy powiedzieć: "I think it will rain tomorrow" (Myślę, że jutro będzie padać). W tym przypadku wyrażamy nasze przypuszczenie co do przyszłego wydarzenia. Warto zauważyć, że "will" często występuje z takimi słowami jak "think", "believe", "expect", które podkreślają element przewidywania.

Pamiętaj jednak, że "will" nie jest odpowiednie do mówienia o już zaplanowanych wydarzeniach. W takich sytuacjach lepiej użyć innych form czasu przyszłego, o których opowiemy w kolejnych sekcjach. Kluczem do poprawnego używania "will" jest zrozumienie, że odnosi się ono do decyzji podejmowanych w momencie mówienia lub do ogólnych przewidywań dotyczących przyszłości.

Czytaj więcej: Tabela nieregularnych czasowników angielskich - najważniejsze czasowniki

Konstrukcja be going to w czasie przyszłym

Konstrukcja "be going to" to kolejna popularna forma wyrażania przyszłości w języku angielskim. W przeciwieństwie do "will", używamy jej głównie do mówienia o planach i zamiarach, które zostały podjęte wcześniej, a także do przewidywań opartych na obecnych dowodach.

Kiedy stosujemy "be going to"? Przede wszystkim, gdy mówimy o planach na przyszłość, które zostały już ustalone. Na przykład: "I'm going to visit my grandparents next weekend" (Zamierzam odwiedzić dziadków w następny weekend). W tym przypadku plan został już wcześniej ustalony, nie jest to spontaniczna decyzja.

Innym ważnym zastosowaniem "be going to" jest wyrażanie przewidywań opartych na tym, co widzimy lub wiemy w teraźniejszości. Na przykład, patrząc na ciemne chmury na niebie, możemy powiedzieć: "It's going to rain" (Będzie padać). Nasze przewidywanie opiera się na obecnej sytuacji.

Warto pamiętać, że "be going to" może być używane zarówno w odniesieniu do bliskiej, jak i dalekiej przyszłości. Możemy powiedzieć: "I'm going to start a new job next month" (Zamierzam rozpocząć nową pracę w przyszłym miesiącu) lub "I'm going to learn Chinese in the future" (Zamierzam w przyszłości nauczyć się chińskiego). W obu przypadkach wyrażamy nasze plany i intencje.

 • Używaj "be going to" do mówienia o planach i zamiarach.
 • Stosuj tę konstrukcję do przewidywań opartych na obecnych dowodach.
 • Pamiętaj, że "be going to" można używać zarówno dla bliskiej, jak i dalekiej przyszłości.
 • W przeciwieństwie do "will", "be going to" sugeruje, że decyzja została podjęta wcześniej.

Present Continuous jako czas przyszły

Choć może się to wydawać zaskakujące, angielski czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous) może być również używany do wyrażania przyszłości. Ta forma jest szczególnie przydatna, gdy mówimy o ustalonych planach lub umówionych spotkaniach w niedalekiej przyszłości.

Kiedy używamy Present Continuous w kontekście przyszłości? Najczęściej wtedy, gdy mamy na myśli konkretne, zaplanowane wydarzenia. Na przykład: "I'm meeting John for coffee tomorrow" (Spotykam się z Johnem na kawę jutro). W tym przypadku plan jest już ustalony i najprawdopodobniej znamy dokładny czas i miejsce spotkania.

Present Continuous w kontekście przyszłości często pojawia się z określeniami czasu, takimi jak "tomorrow", "next week", "this weekend". Możemy powiedzieć: "We're flying to Paris next month" (Lecimy do Paryża w przyszłym miesiącu). To zdanie sugeruje, że bilety są już kupione, a plan podróży jest ustalony.

Warto zauważyć, że ta forma czasu przyszłego jest bardziej konkretna i "pewna" niż "be going to". Gdy mówimy "I'm visiting my parents this weekend" (Odwiedzam rodziców w ten weekend), sugerujemy, że jest to już ustalony plan, a nie tylko zamiar. Present Continuous w kontekście przyszłości daje poczucie większego zaangażowania i pewności co do realizacji planu.

Future Perfect i Future Continuous przykłady

Future Perfect i Future Continuous to bardziej zaawansowane formy czasu przyszłego, które pozwalają nam wyrazić bardziej złożone relacje czasowe. Future Perfect używamy, gdy mówimy o czymś, co zostanie zakończone przed określonym momentem w przyszłości. Natomiast Future Continuous stosujemy, gdy chcemy opisać czynność, która będzie trwała w konkretnym momencie w przyszłości.

Przyjrzyjmy się przykładom Future Perfect. Możemy powiedzieć: "By next year, I will have finished my degree" (Do przyszłego roku skończę studia). To zdanie sugeruje, że proces studiowania zostanie zakończony przed lub do momentu, o którym mówimy. Inny przykład: "She will have travelled to 30 countries by the time she's 30" (Ona zwiedzi 30 krajów, zanim skończy 30 lat).

Future Continuous z kolei używamy, gdy chcemy podkreślić, że jakaś czynność będzie trwała w określonym momencie w przyszłości. Na przykład: "This time next week, I will be lying on a beach in Hawaii" (O tej porze w przyszłym tygodniu będę leżał na plaży na Hawajach). Albo: "At 3 PM tomorrow, we will be having a meeting with the CEO" (Jutro o 15:00 będziemy mieli spotkanie z CEO).

Czas przyszły złożony przykłady mogą początkowo wydawać się skomplikowane, ale z praktyką staną się naturalne. Kluczem jest zrozumienie, że Future Perfect mówi o czymś, co zostanie zakończone przed określonym punktem w przyszłości, podczas gdy Future Continuous opisuje czynność trwającą w konkretnym momencie w przyszłości.

 • Future Perfect używamy do mówienia o działaniach, które zostaną zakończone przed określonym momentem w przyszłości.
 • Future Continuous stosujemy do opisywania czynności, które będą trwały w konkretnym momencie w przyszłości.
 • Obie formy pomagają w precyzyjnym wyrażaniu bardziej złożonych relacji czasowych.
 • Praktyka jest kluczowa do swobodnego posługiwania się tymi zaawansowanymi formami czasu przyszłego.

Idiomy i wyrażenia przyszłe w angielskim

Język angielski jest bogaty w idiomy i wyrażenia związane z przyszłością, które dodają kolorytu i naturalności naszym wypowiedziom. Poznanie tych zwrotów jest kluczowe dla płynnej komunikacji i zrozumienia niuansów języka. Przyjrzyjmy się kilku popularnym idiomom i wyrażeniom przyszłym w angielskim.

Jednym z często używanych zwrotów jest "to be on the horizon", co oznacza, że coś ma się wydarzyć w niedalekiej przyszłości. Możemy powiedzieć: "A promotion is on the horizon" (Awans jest na horyzoncie), sugerując, że spodziewamy się awansu w najbliższym czasie. Innym ciekawym idiomem jest "to be in the pipeline", oznaczający, że coś jest w trakcie planowania lub przygotowania. Na przykład: "A new project is in the pipeline" (Nowy projekt jest w przygotowaniu).

Wyrażenie "to have something in store" jest używane, gdy mówimy o czymś, co jest zaplanowane lub przygotowane na przyszłość. Możemy powiedzieć: "Life has many surprises in store for us" (Życie ma dla nas wiele niespodzianek w zanadrzu). Z kolei zwrot "to be just around the corner" oznacza, że coś wydarzy się bardzo szybko. Na przykład: "Summer is just around the corner" (Lato jest tuż za rogiem).

Warto też znać wyrażenie "to be bound to happen", które oznacza, że coś jest nieuniknione lub na pewno się wydarzy. Możemy użyć go w zdaniu: "With all this rain, flooding is bound to happen" (Przy takiej ilości deszczu powódź jest nieunikniona). Te idiomy i wyrażenia nie tylko wzbogacą twój język, ale również pomogą ci bardziej naturalnie i obrazowo mówić o przyszłości w języku angielskim.

Podsumowanie

Czas przyszły w języku angielskim oferuje różnorodne formy wyrażania planów i przewidywań. Od prostego "will" po bardziej złożone konstrukcje, takie jak Present Continuous czy "be going to", każda forma ma swoje unikalne zastosowanie. Warto pamiętać, że nawet angielski czas teraźniejszy może być używany do mówienia o przyszłości w określonych kontekstach.

Zaawansowane formy, takie jak Future Perfect i Future Continuous, pozwalają na precyzyjne wyrażanie bardziej skomplikowanych relacji czasowych. Czas przyszły złożony przykłady pokazują, jak można dokładnie opisać wydarzenia, które będą miały miejsce lub zostaną zakończone w konkretnym momencie w przyszłości. Opanowanie tych form, wraz z popularnymi idiomami, znacząco wzbogaca umiejętności językowe.

Najczęstsze pytania

Wybór formy czasu przyszłego zależy od kontekstu i intencji. "Will" używamy do spontanicznych decyzji i ogólnych przewidywań, "be going to" do wcześniej zaplanowanych działań, Present Continuous do ustalonych planów, a Future Perfect i Continuous do bardziej złożonych relacji czasowych. Kluczowe jest zrozumienie niuansów każdej formy i praktyka w codziennych sytuacjach.

Tak, Present Continuous może być używany do mówienia o przyszłości, szczególnie w przypadku ustalonych planów lub umówionych spotkań. Na przykład: "I'm meeting John tomorrow" (Spotykam się z Johnem jutro). Ta forma sugeruje, że plan jest konkretny i ustalony, często z określonym czasem i miejscem. Jest to bardziej "pewna" forma niż "be going to".

Najczęstsze błędy to mieszanie form "will" i "be going to", używanie Present Simple zamiast Present Continuous dla przyszłych planów, oraz niepoprawne stosowanie Future Perfect. Ważne jest też pamiętanie, że po "if" w zdaniach warunkowych nie używamy "will". Regularna praktyka i świadomość kontekstu pomagają uniknąć tych błędów.

Future Perfect używamy, mówiąc o czymś, co zostanie zakończone przed określonym momentem w przyszłości, np. "By next year, I will have finished my degree". Future Continuous stosujemy do opisywania czynności trwającej w konkretnym momencie w przyszłości, np. "This time tomorrow, I will be flying to Paris". Obie formy pomagają precyzyjnie wyrazić złożone relacje czasowe.

Popularne idiomy to m.in. "to be on the horizon" (być bliskim), "to be in the pipeline" (być w planach), "to have something in store" (mieć coś w zanadrzu), "to be just around the corner" (być tuż-tuż) oraz "to be bound to happen" (być nieuniknionym). Używanie tych idiomów wzbogaca język i pomaga w bardziej naturalnym wyrażaniu się o przyszłości.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Terminy egzaminów - ważne informacje o sesjach egzaminacyjnych
 4. Informacje o Wielkiej Brytanii - najważniejsze fakty i ciekawostki
 5. Cechy przedsiębiorcy: kluczowe cechy do sukcesu w biznesie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska

Witajcie! W krainie języka i struktur układam wyrazy. Opowiem o unikalnych zasobach nauki online, doskonaleniu wymowy, subtelnym słownictwie. Razem zgłębimy tajemnice składni i praktyki językowej. Niech słowa tańczą harmonijnie!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły