Jak pisać daty po angielsku - przykłady i zasady pisowni dat

Jak pisać daty po angielsku - przykłady i zasady pisowni dat
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska05.07.2024 | 9 min.

Daty w angielskim mogą sprawiać trudności wielu osobom uczącym się tego języka. Poprawne zapisywanie i odczytywanie dat jest jednak kluczowe w codziennej komunikacji, zarówno w mowie, jak i piśmie. W tym artykule przyjrzymy się różnym formatom zapisu dat, poznamy zasady pisowni miesięcy i dni tygodnia oraz nauczymy się unikać najczęstszych błędów. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do egzaminu, planujesz podróż do kraju anglojęzycznego, czy po prostu chcesz udoskonalić swoje umiejętności językowe, ten przewodnik pomoże Ci opanować sztukę pisania dat po angielsku.

Kluczowe wnioski:
 • Poznasz różne formaty zapisu dat używane w krajach anglojęzycznych, co pomoże Ci dostosować się do różnych sytuacji.
 • Dowiesz się, jak poprawnie zapisywać miesiące i dni tygodnia w datach angielskich, unikając typowych błędów.
 • Zrozumiesz różnice między brytyjskim a amerykańskim systemem zapisu dat, co jest ważne w międzynarodowej komunikacji.
 • Nauczysz się prawidłowo stosować przyimki w datach, co poprawi Twoją płynność językową.
 • Poznasz najczęstsze pułapki przy zapisywaniu dat po angielsku i dowiesz się, jak ich unikać w praktyce.

Formaty zapisu dat w angielskim - najpopularniejsze metody

Znajomość różnych formatów zapisu dat w języku angielskim jest kluczowa dla efektywnej komunikacji. Najpopularniejszą metodą jest format miesiąc/dzień/rok, powszechnie stosowany w Stanach Zjednoczonych. Na przykład, 5 lipca 2024 roku zapiszemy jako 07/05/2024 lub July 5, 2024.

W Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach anglojęzycznych preferowany jest format dzień/miesiąc/rok. Ta sama data będzie zapisana jako 05/07/2024 lub 5 July 2024. Warto pamiętać, że w formalnych dokumentach i komunikacji międzynarodowej często stosuje się format rok-miesiąc-dzień (2024-07-05).

Istnieje również forma słowna zapisu dat, która jest uniwersalna i eliminuje potencjalne nieporozumienia. W tym przypadku nasza przykładowa data będzie zapisana jako "the fifth of July, 2024" lub "July fifth, 2024". Ta metoda jest szczególnie przydatna w formalnej korespondencji i dokumentach.

Przy wyborze formatu zapisu daty warto wziąć pod uwagę kontekst i odbiorcę. W komunikacji międzynarodowej najlepiej stosować pełne, słowne formy lub format ISO (rok-miesiąc-dzień), aby uniknąć nieporozumień wynikających z różnic kulturowych.

Pamiętaj, że niezależnie od wybranego formatu, konsekwencja jest kluczowa. Stosuj ten sam sposób zapisu dat w całym dokumencie lub korespondencji, aby zachować profesjonalizm i klarowność przekazu.

Pisownia miesięcy i dni tygodnia w datach po angielsku

W datach w języku angielskim nazwy miesięcy i dni tygodnia zawsze piszemy wielką literą. Jest to fundamentalna zasada, którą należy pamiętać przy zapisywaniu dat. Na przykład, poprawny zapis to "Monday, January 15" lub "Tuesday, February 20".

Pełne nazwy miesięcy w języku angielskim to: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do języka polskiego, nie odmieniamy ich przez przypadki.

Dni tygodnia w języku angielskim to: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Podobnie jak w przypadku miesięcy, nie zmieniają one swojej formy niezależnie od kontekstu zdania.

W niektórych formatach dat stosuje się skróty nazw miesięcy i dni tygodnia. Najczęściej używane skróty miesięcy to: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec. Dla dni tygodnia możemy użyć: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.

Pamiętaj, że w formalnej korespondencji i oficjalnych dokumentach lepiej jest używać pełnych nazw miesięcy i dni tygodnia. Skróty są bardziej odpowiednie w nieformalnych kontekstach lub gdy mamy ograniczoną przestrzeń, np. w tabelach czy formularzach.

Czytaj więcej: Nauka Angielskiego od Podstaw za Darmo: Efektywne Metody

Skrócone i pełne formy zapisu dat w języku angielskim

W języku angielskim możemy stosować zarówno skrócone, jak i pełne formy zapisu dat w języku angielskim. Skrócone formy są często używane w codziennej komunikacji, podczas gdy pełne formy są preferowane w formalnych dokumentach i oficjalnej korespondencji.

Skrócona forma zapisu daty może wyglądać następująco: 05/07/24 lub 5/7/24. W tej formie używamy cyfr i ukośników lub kropek do oddzielenia poszczególnych elementów daty. Pamiętaj, że w zależności od kraju, kolejność elementów może się różnić (miesiąc/dzień/rok w USA, dzień/miesiąc/rok w UK).

Pełna forma zapisu daty to na przykład: July 5, 2024 lub 5 July 2024. W tej formie używamy pełnej nazwy miesiąca i zapisujemy rok czterocyfrowo. Ta forma jest bardziej elegancka i eliminuje możliwość nieporozumień związanych z kolejnością elementów daty.

Istnieje również forma mieszana, gdzie używamy skróconej nazwy miesiąca, np. Jul 5, 2024. Ta forma jest często stosowana w sytuacjach, gdy chcemy zaoszczędzić miejsce, ale jednocześnie zachować czytelność daty.

Wybierając formę zapisu daty, zawsze bierz pod uwagę kontekst i odbiorcę. W komunikacji międzynarodowej najlepiej stosować pełne formy, aby uniknąć nieporozumień. Pamiętaj też o konsekwencji - używaj tej samej formy w całym dokumencie lub korespondencji.

 • Skrócona forma: 05/07/24 lub 5/7/24
 • Pełna forma: July 5, 2024 lub 5 July 2024
 • Forma mieszana: Jul 5, 2024
 • W USA: mm/dd/yyyy, w UK: dd/mm/yyyy
 • Zawsze używaj wielkiej litery dla nazw miesięcy i dni tygodnia

Różnice między brytyjskimi a amerykańskimi datami w angielskim

Jedną z kluczowych różnic w zapisie dat w języku angielskim między wersją brytyjską a amerykańską jest kolejność elementów w formacie numerycznym. W brytyjskim angielskim standardowo stosuje się format dzień/miesiąc/rok (dd/mm/yyyy), podczas gdy w amerykańskim angielskim przyjęty jest format miesiąc/dzień/rok (mm/dd/yyyy).

Na przykład, data 5 lipca 2024 roku będzie zapisana jako 05/07/2024 w brytyjskim angielskim, ale jako 07/05/2024 w amerykańskim angielskim. Ta różnica może prowadzić do nieporozumień, szczególnie w przypadku dat, gdzie dzień i miesiąc są mniejsze lub równe 12 (np. 06/07/2024 może oznaczać 6 lipca lub 7 czerwca).

W zapisie słownym również występują subtelne różnice. Brytyjczycy częściej używają formy "5 July 2024" lub "the 5th of July 2024", podczas gdy Amerykanie preferują "July 5, 2024" lub "July 5th, 2024". Warto zauważyć, że w obu wariantach języka angielskiego nazwy miesięcy zawsze pisze się wielką literą.

Kolejną różnicą jest stosowanie przecinków. W amerykańskim angielskim często stawia się przecinek po dniu miesiąca, np. "July 5, 2024", podczas gdy w brytyjskim angielskim zazwyczaj pomija się ten przecinek: "5 July 2024".

Aby uniknąć nieporozumień w komunikacji międzynarodowej, zaleca się stosowanie pełnych, słownych form zapisu dat lub formatu ISO (yyyy-mm-dd). W przypadku używania formatu numerycznego, dobrą praktyką jest dodanie skrótu miesiąca, np. 5 Jul 2024, co eliminuje wszelkie wątpliwości.

Zasady stosowania przyimków w datach po angielsku

Prawidłowe stosowanie przyimków w datach w języku angielskim jest kluczowe dla poprawnej komunikacji. Najczęściej używane przyimki w kontekście dat to "on", "in" i "at". Każdy z nich ma swoje specyficzne zastosowanie.

Przyimek "on" stosujemy przed konkretnym dniem lub datą. Na przykład: "on Monday" (w poniedziałek), "on July 5th" (5 lipca), "on Christmas Day" (w Boże Narodzenie). Pamiętaj, że "on" używamy również przed dniami tygodnia i pełnymi datami.

Przyimek "in" używamy w odniesieniu do miesięcy, pór roku i lat. Przykłady: "in July" (w lipcu), "in summer" (latem), "in 2024" (w 2024 roku). "In" stosujemy również mówiąc o dłuższych okresach czasu, jak "in the 20th century" (w XX wieku).

Przyimek "at" jest rzadziej używany w kontekście dat, ale pojawia się w określonych wyrażeniach czasowych. Używamy go mówiąc o konkretnych porach dnia lub świętach: "at noon" (w południe), "at midnight" (o północy), "at Christmas" (w okresie Świąt Bożego Narodzenia).

Warto pamiętać, że w niektórych wyrażeniach nie używamy żadnego przyimka. Na przykład, mówiąc "last week" (w zeszłym tygodniu), "next month" (w przyszłym miesiącu) czy "every day" (codziennie), nie stosujemy przyimków.

Najczęstsze błędy przy zapisywaniu dat w języku angielskim

Jednym z najczęstszych błędów przy zapisywaniu dat w języku angielskim jest nieprawidłowa kolejność elementów daty. Pamiętaj, że w amerykańskim angielskim format to miesiąc/dzień/rok, a w brytyjskim dzień/miesiąc/rok. Zawsze upewnij się, który format jest odpowiedni w danej sytuacji.

Kolejnym częstym błędem jest pisanie nazw miesięcy i dni tygodnia małą literą. W języku angielskim zawsze piszemy je wielką literą, niezależnie od ich pozycji w zdaniu. Poprawnie zapiszemy więc "Monday, July 5", a nie "monday, july 5".

Niektórzy uczący się języka angielskiego mają tendencję do dodawania niepotrzebnych zer przed jednocyfrowymi dniami i miesiącami. O ile w formalnych dokumentach może to być akceptowalne, w codziennym użyciu wystarczy napisać "5/7/2024" zamiast "05/07/2024".

Błędem jest również niepoprawne stosowanie przyimków w datach. Pamiętaj, że mówimy "on Monday" (nie "in Monday"), "in July" (nie "on July") i "in 2024" (nie "on 2024"). Prawidłowe użycie przyimków znacząco wpływa na poprawność językową.

Ostatnim częstym błędem jest nieprawidłowe używanie porządkowych form liczebników w datach. W języku angielskim używamy ich tylko w pełnych, słownych zapisach dat, np. "July 5th, 2024". W skróconych formach zapisu nie stosujemy końcówek "-st", "-nd", "-rd" czy "-th".

 • Pisz nazwy miesięcy i dni tygodnia wielką literą
 • Uważaj na kolejność elementów daty (USA: mm/dd/yyyy, UK: dd/mm/yyyy)
 • Stosuj odpowiednie przyimki: "on" dla dni, "in" dla miesięcy i lat
 • W skróconych formach zapisu nie używaj liczebników porządkowych
 • Bądź konsekwentny w stosowaniu wybranego formatu w całym dokumencie

Podsumowanie

Poprawne zapisywanie dat w języku angielskim wymaga znajomości różnych formatów i zasad. Kluczowe jest rozróżnienie między brytyjskim a amerykańskim stylem zapisu oraz konsekwentne stosowanie wybranego formatu. Pamiętaj o używaniu wielkich liter dla nazw miesięcy i dni tygodnia.

Stosowanie odpowiednich przyimków i unikanie typowych błędów znacząco wpływa na jakość komunikacji. Warto zwrócić uwagę na różnice między pełnymi a skróconymi formami zapisu dat w języku angielskim. Praktyka i świadomość kontekstu kulturowego pomogą w bezbłędnym posługiwaniu się datami w angielszczyźnie.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Terminy egzaminów - ważne informacje o sesjach egzaminacyjnych
 4. Gniew po angielsku - różne sposoby wyrażania frustracji w języku angielskim
 5. Cechy przedsiębiorcy: kluczowe cechy do sukcesu w biznesie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska

Witajcie! W krainie języka i struktur układam wyrazy. Opowiem o unikalnych zasobach nauki online, doskonaleniu wymowy, subtelnym słownictwie. Razem zgłębimy tajemnice składni i praktyki językowej. Niech słowa tańczą harmonijnie!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły