Przyimki w języku angielskim: kompletny przewodnik po użyciu przyimków

Przyimki w języku angielskim: kompletny przewodnik po użyciu przyimków
Autor Fryderyk Górski
Fryderyk Górski05.07.2024 | 7 min.

Angielskie przyimki to często niedoceniane, ale kluczowe elementy języka, które potrafią przysporzyć wielu trudności uczącym się. Stanowią one swoisty most łączący słowa i nadający zdaniom precyzyjne znaczenie. W tym kompleksowym przewodniku zagłębimy się w fascynujący świat przyimków, odkrywając ich różnorodne zastosowania, subtelne niuanse i praktyczne wskazówki, które pomogą Ci opanować tę istotną część gramatyki angielskiej. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym uczniem, ten artykuł dostarczy Ci cennych informacji i narzędzi do doskonalenia Twoich umiejętności językowych.

Kluczowe wnioski:
 • Przyimki w języku angielskim pełnią kluczową rolę w budowaniu precyzyjnych i zrozumiałych zdań.
 • Nauka kontekstowego użycia przyimków jest równie ważna, jak zapamiętywanie ich podstawowych znaczeń.
 • Regularna praktyka i ekspozycja na język angielski są kluczowe dla opanowania prawidłowego stosowania przyimków.
 • Wiele angielskich przyimków nie ma dokładnych odpowiedników w języku polskim, co może stanowić wyzwanie dla uczących się.
 • Zrozumienie idiomów i stałych wyrażeń z przyimkami znacząco wzbogaca znajomość języka angielskiego.

Trudne przypadki: angielskie przyimki w idiomach

Angielskie przyimki często sprawiają trudność uczącym się języka, szczególnie gdy pojawiają się w idiomach. Wyrażenia idiomatyczne to stałe zwroty, których znaczenia nie da się wywnioskować z pojedynczych słów. W języku angielskim wiele idiomów zawiera przyimki, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nielogiczne lub przypadkowe.

Jednym z popularnych przykładów jest zwrot "to be on cloud nine" (być w siódmym niebie). Przyimek "on" w tym kontekście nie ma nic wspólnego z jego podstawowym znaczeniem "na". Podobnie dzieje się w przypadku wyrażenia "to be under the weather" (źle się czuć), gdzie "under" nie oznacza dosłownie "pod".

Innym ciekawym przykładem jest idiom "to be in hot water" (być w tarapatach). Tutaj przyimek "in" nie ma nic wspólnego z byciem dosłownie w gorącej wodzie. Te wyrażenia pokazują, jak ważne jest uczenie się angielskich przyimków w kontekście, a nie tylko ich podstawowych znaczeń.

Warto również zwrócić uwagę na idiomy takie jak "to be on the fence" (być niezdecydowanym) czy "to be at odds with someone" (być z kimś w konflikcie). W tych przypadkach przyimki "on" i "at" mają znaczenie zupełnie inne niż ich podstawowe odpowiedniki.

Nauka idiomów z przyimkami wymaga cierpliwości i praktyki. Najlepszym sposobem na ich opanowanie jest regularne czytanie i słuchanie autentycznych materiałów w języku angielskim, a także aktywne używanie tych wyrażeń w rozmowach.

Różnice między polskimi a angielskimi przyimkami

Jednym z największych wyzwań dla polskich uczniów jest zrozumienie, że przyimki angielskie nie zawsze odpowiadają dokładnie ich polskim odpowiednikom. To, co w języku polskim wyrażamy jednym przyimkiem, w angielskim może wymagać zupełnie innego lub nawet kilku różnych przyimków, w zależności od kontekstu.

Weźmy na przykład polski przyimek "na". W angielskim może on być tłumaczony jako "on", "at", "in" lub nawet "to", w zależności od sytuacji. Na przykład, mówimy "on the table" (na stole), ale "at the party" (na imprezie) i "in the picture" (na zdjęciu).

Innym przykładem jest polski przyimek "w", który w angielskim może być wyrażony jako "in", "at" lub "on". Mówimy "in the room" (w pokoju), ale "at work" (w pracy) i "on the bus" (w autobusie). Te subtelne różnice często prowadzą do błędów wśród polskich uczniów.

Warto również zwrócić uwagę na przypadki, gdy w języku polskim używamy przypadków gramatycznych bez przyimków, podczas gdy w angielskim przyimek jest konieczny. Na przykład, po polsku mówimy "boję się psa", ale po angielsku musimy użyć przyimka: "I'm afraid of the dog".

Zrozumienie tych różnic wymaga czasu i praktyki. Kluczem do sukcesu jest regularne obcowanie z językiem angielskim i zwracanie uwagi na kontekst, w jakim używane są przyimki.

Czytaj więcej: Tabela nieregularnych czasowników angielskich - najważniejsze czasowniki

Ćwiczenia: jak opanować angielskie przyimki w praktyce

Nauka angielskich przyimków wymaga systematycznej praktyki. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest regularne wykonywanie różnorodnych ćwiczeń. Możesz zacząć od prostych zadań typu "uzupełnij lukę", gdzie musisz wstawić odpowiedni przyimek w zdaniu.

Innym skutecznym ćwiczeniem jest tworzenie własnych zdań z użyciem określonych przyimków. Na przykład, możesz wybrać pięć przyimków i ułożyć z każdym z nich po trzy zdania. To pomaga zrozumieć różne konteksty, w których można użyć danego przyimka.

Ważnym elementem nauki jest również analiza autentycznych tekstów. Czytając artykuły lub książki w języku angielskim, zwracaj szczególną uwagę na użyte przyimki. Możesz podkreślać je w tekście i zastanawiać się, dlaczego autor użył właśnie tego przyimka w danym kontekście.

Słuchanie native speakerów jest kolejnym cennym sposobem na opanowanie przyimków. Oglądaj filmy, seriale lub słuchaj podcastów w języku angielskim, skupiając się na używanych przyimkach. Możesz nawet zapisywać ciekawe frazy, które usłyszysz, aby później je przeanalizować.

Pamiętaj, że nauka przyimków to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Nie zniechęcaj się, jeśli początkowo popełniasz błędy - to naturalna część procesu uczenia się.

 • Ćwiczenia typu "uzupełnij lukę" z przyimkami
 • Tworzenie własnych zdań z wybranymi przyimkami
 • Analiza przyimków w autentycznych tekstach angielskich
 • Słuchanie i zapisywanie fraz z przyimkami używanych przez native speakerów
 • Regularna praktyka i cierpliwość w nauce

Zaawansowane struktury z angielskimi przyimkami

Dla zaawansowanych uczniów języka angielskiego, zrozumienie i prawidłowe użycie bardziej złożonych struktur z przyimkami staje się kluczowe. Jednym z takich przypadków są konstrukcje z czasownikami frazowymi, gdzie przyimek zmienia znaczenie czasownika. Na przykład, "give up" (poddać się) ma zupełnie inne znaczenie niż samo "give" (dawać).

Innym zaawansowanym aspektem są przyimki w strukturach gramatycznych. Na przykład, w zdaniach w stronie biernej, gdzie używamy przyimka "by" do wskazania wykonawcy czynności: "The book was written by a famous author". Podobnie, w konstrukcjach z bezokolicznikiem, gdzie wybór między "to" a "for" może zmienić znaczenie zdania.

Warto też zwrócić uwagę na przyimki w wyrażeniach czasowych i przestrzennych. Na przykład, subtelne różnice między "in the morning", "on Monday morning" i "at night" mogą być trudne do uchwycenia dla nierodzimych użytkowników języka.

Kolejnym wyzwaniem są przyimki w konstrukcjach porównawczych. Na przykład, różnica między "different from" a "different to" lub "in comparison with" a "in comparison to" może być subtelna, ale istotna w bardziej formalnym języku.

Opanowanie tych zaawansowanych struktur wymaga nie tylko znajomości zasad, ale przede wszystkim regularnej praktyki i ekspozycji na autentyczny język angielski. Czytanie zaawansowanych tekstów, słuchanie native speakerów i aktywne używanie języka są kluczowe dla osiągnięcia biegłości w tym obszarze.

 • Czasowniki frazowe z przyimkami zmieniającymi znaczenie
 • Przyimki w złożonych strukturach gramatycznych (np. strona bierna)
 • Subtelne różnice w użyciu przyimków w wyrażeniach czasowych i przestrzennych
 • Przyimki w konstrukcjach porównawczych
 • Regularna praktyka i ekspozycja na autentyczny język dla pełnego opanowania

Podsumowanie

Opanowanie angielskich przyimków wymaga systematycznej praktyki i zrozumienia kontekstu ich użycia. Warto korzystać z różnorodnych źródeł, takich jak przyimki angielski tabela, autentyczne teksty czy nagrania native speakerów, aby uchwycić niuanse znaczeniowe i prawidłowe zastosowanie przyimków w różnych sytuacjach językowych.

Kluczem do sukcesu jest regularne ćwiczenie i ekspozycja na język angielski. Poprzez analizę idiomów, porównywanie struktur z językiem polskim oraz praktykę zaawansowanych konstrukcji, można znacząco poprawić umiejętność stosowania przyimków. Pamiętajmy, że nauka języka to proces, który wymaga cierpliwości i konsekwencji.

Najczęstsze pytania

Najskuteczniejszym sposobem nauki angielskich przyimków jest regularna praktyka i ekspozycja na język. Czytaj codziennie teksty po angielsku, słuchaj podcastów lub oglądaj filmy z napisami. Zwracaj szczególną uwagę na kontekst użycia przyimków. Twórz własne zdania i sprawdzaj ich poprawność. Korzystaj z aplikacji do nauki języka, które oferują ćwiczenia skupione na przyimkach.

Niestety, nie ma uniwersalnej reguły stosowania przyimków w języku angielskim. Ich użycie często zależy od kontekstu i może się różnić w zależności od sytuacji. Niektóre przyimki mają logiczne zastosowanie, inne są częścią stałych wyrażeń lub idiomów. Najlepszym podejściem jest nauka przyimków w kontekście całych fraz i zdań, a nie jako oddzielnych jednostek.

Kluczem jest zrozumienie, że przyimki w obu językach nie zawsze się pokrywają. Zamiast tłumaczyć dosłownie, skup się na znaczeniu całego wyrażenia. Twórz mentalne mapy różnic, np. "na" może być tłumaczone jako "on", "at" lub "in" w zależności od kontekstu. Praktykuj często używane frazy jako całość, nie skupiając się na pojedynczych słowach.

Najczęstsze błędy to dosłowne tłumaczenie polskich konstrukcji, np. "czekać na" jako "wait on" zamiast "wait for". Innym problemem jest niepoprawne używanie przyimków w wyrażeniach czasowych, np. "in Monday" zamiast "on Monday". Polacy często mają też trudności z przyimkami w idiomach, np. "in time" vs "on time". Warto zwrócić uwagę na te typowe pułapki podczas nauki.

Uczenie się list na pamięć może być pomocne na początkowym etapie nauki, ale nie jest to najefektywniejsza metoda długoterminowo. Lepiej skupić się na nauce przyimków w kontekście, poprzez czytanie, słuchanie i używanie języka. Zamiast list, twórz własne przykłady zdań i notatki z autentycznych materiałów. To pomoże lepiej zrozumieć i zapamiętać prawidłowe użycie przyimków.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Przykładowy test TOEFL - przygotuj się do międzynarodowego egzaminu językowego
 4. Informacje o Wielkiej Brytanii - najważniejsze fakty i ciekawostki
 5. Cechy przedsiębiorcy: kluczowe cechy do sukcesu w biznesie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Fryderyk Górski
Fryderyk Górski

Cześć! W świecie języków zagłębiam się w niuanse gramatyki. Dzielę się tajemnicami słownictwa, przybliżam badania językowe. Rozmawiamy o praktyce i nauki online. Zapraszam w podróż przez zakamarki struktury języka!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły