Jak nauczyć się bezokolicznika w angielskim? Wszystko, co musisz wiedzieć

Jak nauczyć się bezokolicznika w angielskim? Wszystko, co musisz wiedzieć
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska05.07.2024 | 10 min.

Bezokolicznik w angielskim to kluczowy element gramatyki, który może sprawiać trudności wielu uczącym się. Jednak opanowanie tej formy czasownika jest niezbędne do płynnego posługiwania się językiem. W tym artykule przyjrzymy się bliżej bezokolicznikowi, jego formom i zastosowaniom. Poznasz praktyczne wskazówki, jak efektywnie nauczyć się bezokolicznika oraz uniknąć typowych błędów. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz naukę angielskiego, czy chcesz udoskonalić swoje umiejętności, ten przewodnik dostarczy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

Kluczowe wnioski:
 • Bezokolicznik w angielskim ma trzy główne formy: to-infinitive, bare infinitive i perfect infinitive.
 • Regularne ćwiczenia i praktyka są kluczowe do opanowania bezokolicznika.
 • Znajomość czasowników, po których stosuje się bezokolicznik, znacznie ułatwi naukę.
 • Bezokolicznik jest często używany w konstrukcjach wyrażających cel lub zamiar.
 • Zaawansowane struktury z bezokolicznikiem pozwalają na bardziej precyzyjne wyrażanie myśli.

Czym jest bezokolicznik w angielskim? Definicja i zastosowanie

Bezokolicznik w angielskim to podstawowa forma czasownika, która nie jest odmieniana przez osoby, liczby czy czasy. Jest to forma, którą znajdziesz w słowniku, gdy szukasz znaczenia danego czasownika. W języku angielskim bezokolicznik pełni wiele ważnych funkcji gramatycznych i jest niezbędny do tworzenia poprawnych zdań.

Zastosowanie bezokolicznika w angielskim jest bardzo szerokie. Może on występować jako podmiot zdania, dopełnienie czasownika lub służyć do wyrażania celu. Jest również kluczowym elementem wielu konstrukcji gramatycznych, takich jak wyrażanie przyszłości czy tworzenie zdań warunkowych.

Warto zauważyć, że co to bezokolicznik w angielskim to często zadawane pytanie przez osoby uczące się tego języka. Odpowiedź jest prosta: to forma czasownika, która zachowuje swoje podstawowe znaczenie, ale nie wskazuje na konkretny czas, osobę czy liczbę. To właśnie ta uniwersalność sprawia, że bezokolicznik jest tak wszechstronny w użyciu.

Bezokolicznik w angielskim może być używany po pewnych czasownikach, przymiotnikach i rzeczownikach. Na przykład, po czasownikach takich jak "want", "need", "hope" czy "decide" zazwyczaj używamy bezokolicznika. Podobnie dzieje się po niektórych przymiotnikach, jak "happy", "glad" czy "eager".

Zrozumienie roli bezokolicznika jest kluczowe dla opanowania języka angielskiego. Pozwala on na precyzyjne wyrażanie myśli i intencji, a także umożliwia tworzenie bardziej złożonych konstrukcji gramatycznych. Dlatego warto poświęcić czas na dokładne poznanie tej formy czasownika.

Formy bezokolicznika w angielskim: to, bare i perfect

W języku angielskim występują trzy główne formy bezokolicznika: to-infinitive, bare infinitive i perfect infinitive. Każda z nich ma swoje specyficzne zastosowanie i reguły użycia. Zrozumienie różnic między nimi jest kluczowe dla poprawnego stosowania bezokolicznika w angielskim.

To-infinitive to najbardziej znana forma bezokolicznika. Składa się z partykuły "to" i podstawowej formy czasownika, np. "to go", "to eat", "to sleep". Ta forma jest najczęściej używana w różnych konstrukcjach gramatycznych i po większości czasowników.

Bare infinitive, znany również jako bezokolicznik bez "to", to forma czasownika bez żadnych dodatkowych elementów. Używamy go po czasownikach modalnych (can, must, should), czasownikach percepcji (see, hear, feel) oraz w niektórych innych konstrukcjach.

Perfect infinitive składa się z "to have" i imiesłowu biernego (past participle) czasownika głównego. Ta forma jest używana do wyrażania czynności, które miały miejsce przed innym działaniem lub do spekulowania o przeszłości. Na przykład: "She claims to have seen a ghost" (Twierdzi, że widziała ducha).

Warto stworzyć bezokolicznik angielski tabelka, aby lepiej zobrazować różnice między tymi formami. Taka wizualna pomoc może znacznie ułatwić naukę i zapamiętywanie poszczególnych form bezokolicznika w języku angielskim.

Czytaj więcej: Tabela nieregularnych czasowników angielskich - najważniejsze czasowniki

Kiedy używać bezokolicznika w angielskim? Kluczowe zasady

Zrozumienie, kiedy używać bezokolicznika w angielskim, jest kluczowe dla poprawnego konstruowania zdań. Istnieje kilka głównych sytuacji, w których bezokolicznik jest niezbędny. Po pierwsze, używamy go po wielu czasownikach, takich jak "want", "need", "hope", "plan", "decide". Na przykład: "I want to learn English" (Chcę uczyć się angielskiego).

Bezokolicznik jest również często używany do wyrażania celu lub intencji. W takich przypadkach zazwyczaj stosujemy konstrukcję "to + czasownik". Na przykład: "I went to the store to buy milk" (Poszedłem do sklepu, żeby kupić mleko). Ta konstrukcja pozwala nam jasno wyrazić powód naszego działania.

Kolejną ważną zasadą jest używanie bezokolicznika po niektórych przymiotnikach. Dotyczy to szczególnie przymiotników wyrażających emocje lub stany, takich jak "happy", "glad", "eager", "ready". Przykładowo: "I'm happy to help you" (Cieszę się, że mogę ci pomóc).

Bezokolicznik jest także kluczowym elementem w konstrukcjach z "it" jako podmiotem pozornym. Na przykład: "It's important to study regularly" (Ważne jest, aby regularnie się uczyć). Ta struktura pozwala nam wyrazić ogólne prawdy lub opinie.

Warto pamiętać, że bezokolicznik i formy osobowe angielski to dwa różne aspekty gramatyki. Podczas gdy formy osobowe zmieniają się w zależności od podmiotu i czasu, bezokolicznik pozostaje niezmienny. Ta różnica jest kluczowa dla zrozumienia struktury zdań w języku angielskim.

Najczęstsze błędy przy stosowaniu bezokolicznika w angielskim

Zdjęcie Jak nauczyć się bezokolicznika w angielskim? Wszystko, co musisz wiedzieć

Nauka bezokolicznika w angielskim może być wyzwaniem, a pewne błędy są dość powszechne wśród uczących się. Jednym z najczęstszych jest pomijanie "to" przed bezokolicznikiem, gdy jest ono wymagane. Na przykład, błędne jest powiedzenie "I want go home" zamiast poprawnego "I want to go home".

Innym typowym błędem jest używanie bezokolicznika zamiast formy -ing (gerund) po niektórych czasownikach. Na przykład, mówimy "I enjoy reading" (Lubię czytać), a nie "I enjoy to read". Warto zapamiętać listę czasowników, które wymagają formy -ing zamiast bezokolicznika.

Często popełnianym błędem jest również dodawanie "to" do bezokolicznika po czasownikach modalnych. Poprawnie mówimy "You should go now" (Powinieneś już iść), a nie "You should to go now". Czasowniki modalne zawsze łączą się z bezokolicznikiem bez "to".

Kolejnym problemem może być niepoprawne użycie perfect infinitive. Niektórzy uczniowie mają tendencję do nadużywania tej formy lub używania jej w niewłaściwym kontekście. Ważne jest, aby pamiętać, że perfect infinitive stosujemy głównie do wyrażania czynności, które miały miejsce przed innym działaniem.

Unikanie tych typowych błędów wymaga praktyki i świadomości. Regularne ćwiczenia i zwracanie uwagi na poprawne konstrukcje w języku angielskim pomogą w opanowaniu prawidłowego użycia bezokolicznika.

 • Pamiętaj o dodawaniu "to" przed bezokolicznikiem, gdy jest to wymagane.
 • Naucz się rozróżniać między czasownikami wymagającymi bezokolicznika a tymi, które łączą się z formą -ing.
 • Nie dodawaj "to" po czasownikach modalnych.
 • Używaj perfect infinitive tylko w odpowiednich kontekstach.
 • Regularnie ćwicz i analizuj poprawne konstrukcje z bezokolicznikiem.

Ćwiczenia na opanowanie bezokolicznika w angielskim

Aby skutecznie opanować bezokolicznik w angielskim, kluczowe jest regularne wykonywanie różnorodnych ćwiczeń. Jednym z najprostszych, ale bardzo efektywnych ćwiczeń jest tworzenie zdań z wykorzystaniem bezokolicznika. Zacznij od prostych konstrukcji, takich jak "I want to...", "She needs to...", "They plan to..." i stopniowo zwiększaj ich złożoność.

Innym skutecznym ćwiczeniem jest uzupełnianie luk w zdaniach. Przygotuj listę zdań z brakującymi bezokolicznikami i próbuj je uzupełnić. To pomoże ci zrozumieć, w jakich kontekstach używa się bezokolicznika. Na przykład: "She forgot _____ (buy) milk" (Zapomniała kupić mleko).

Praktyka z czasownikami modalnymi jest również niezwykle ważna. Twórz zdania używając "can", "must", "should" itp., pamiętając o zasadzie, że po nich używamy bezokolicznika bez "to". Na przykład: "You must finish your homework" (Musisz skończyć pracę domową).

Ćwiczenie rozróżniania między bezokolicznikiem a formą -ing może być bardzo pomocne. Przygotuj listę czasowników, które wymagają jednej lub drugiej formy, i twórz z nimi zdania. Na przykład: "I enjoy swimming" (Lubię pływać) vs "I want to swim" (Chcę pływać).

Wreszcie, praktyka z perfect infinitive jest kluczowa dla zaawansowanych uczniów. Twórz zdania wyrażające żal lub spekulacje o przeszłości, na przykład: "I would like to have studied harder" (Chciałbym był się bardziej przyłożyć do nauki).

Zaawansowane konstrukcje z bezokolicznikiem w angielskim

Dla osób na wyższym poziomie znajomości języka angielskiego, zrozumienie i stosowanie zaawansowanych konstrukcji z bezokolicznikiem jest kluczowe. Jedną z takich struktur jest "verb + object + to-infinitive". Na przykład: "She persuaded me to join the club" (Przekonała mnie, żebym dołączył do klubu). Ta konstrukcja pozwala na bardziej złożone wyrażanie myśli i intencji.

Inną zaawansowaną strukturą jest "it + be + adjective + to-infinitive". Używamy jej do wyrażania ogólnych opinii lub uczuć. Na przykład: "It's difficult to learn a new language" (Trudno jest nauczyć się nowego języka). Ta konstrukcja jest często stosowana w formalnym języku i w pisaniu akademickim.

"Be + to-infinitive" to kolejna zaawansowana struktura, używana do wyrażania planów, instrukcji lub przeznaczenia. Na przykład: "The president is to visit our city next week" (Prezydent ma odwiedzić nasze miasto w przyszłym tygodniu). Ta konstrukcja nadaje zdaniu oficjalny ton.

Warto również zwrócić uwagę na konstrukcję "seem/appear + to-infinitive", która służy do wyrażania przypuszczeń lub wrażeń. Na przykład: "He seems to know a lot about history" (Wydaje się, że dużo wie o historii). Ta struktura pozwala na subtelne wyrażanie opinii bez bezpośredniego stwierdzania faktów.

Opanowanie tych zaawansowanych konstrukcji z bezokolicznikiem znacznie wzbogaci twój język angielski i pozwoli ci na bardziej precyzyjne i eleganckie wyrażanie myśli. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest regularna praktyka i zwracanie uwagi na te struktury w codziennym użyciu języka.

 • Ćwicz konstrukcję "verb + object + to-infinitive" w różnych kontekstach.
 • Używaj struktury "it + be + adjective + to-infinitive" do wyrażania ogólnych opinii.
 • Praktykuj "be + to-infinitive" w kontekście planów i instrukcji.
 • Zwracaj uwagę na konstrukcję "seem/appear + to-infinitive" w codziennych rozmowach.
 • Regularnie analizuj przykłady zaawansowanych konstrukcji w autentycznych materiałach językowych.

Podsumowanie

Zrozumienie bezokolicznika w języku angielskim jest kluczowe dla efektywnej komunikacji. Warto stworzyć bezokolicznik angielski tabelka, aby lepiej zobrazować różne formy i ich zastosowania. Pamiętając o różnicach między bezokolicznikiem i formami osobowymi angielski, można uniknąć wielu typowych błędów i płynniej wyrażać swoje myśli.

Co to bezokolicznik w angielskim? To podstawowa forma czasownika, która pełni wiele funkcji w zdaniu. Regularne ćwiczenia i analiza przykładów pomogą w opanowaniu zarówno prostych, jak i zaawansowanych konstrukcji z bezokolicznikiem. Dzięki temu nauka stanie się bardziej efektywna, a używanie języka angielskiego – bardziej naturalne i pewne.

Najczęstsze pytania

Bezokolicznik w angielskim zazwyczaj składa się z partykuły "to" i podstawowej formy czasownika (np. to go, to eat). Jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza po czasownikach modalnych, używa się formy bez "to". Warto zwrócić uwagę na kontekst zdania, aby prawidłowo zidentyfikować bezokolicznik.

Bezokolicznika bez "to" używamy głównie po czasownikach modalnych (can, must, should), czasownikach percepcji (see, hear, feel) oraz w niektórych konstrukcjach, np. "let" i "make". Na przykład: "You must go now" lub "I saw her leave the building". Ta forma jest również używana w pytaniach z "why", np. "Why not try again?"

Bezokolicznik to podstawowa forma czasownika, często używana z "to", np. "to swim". Forma -ing (gerund) to rzeczownik odczasownikowy, np. "swimming". Wybór między nimi zależy od kontekstu i czasownika głównego. Niektóre czasowniki wymagają bezokolicznika (np. want to do), inne formy -ing (enjoy doing), a niektóre zmieniają znaczenie w zależności od użytej formy.

Perfect infinitive (to have + past participle) używamy do wyrażania czynności, które miały miejsce przed innym działaniem lub do spekulowania o przeszłości. Na przykład: "She claims to have seen a ghost" lub "I would like to have studied harder". Ta forma jest często stosowana z czasownikami modalnymi w czasie przeszłym, np. "You should have told me earlier".

Częste błędy to pomijanie "to" gdy jest wymagane, dodawanie "to" po czasownikach modalnych, mylenie bezokolicznika z formą -ing oraz niepoprawne użycie perfect infinitive. Ważne jest, aby zapamiętać, które czasowniki wymagają bezokolicznika, a które formy -ing. Regularna praktyka i zwracanie uwagi na poprawne konstrukcje pomogą uniknąć tych błędów.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Terminy egzaminów - ważne informacje o sesjach egzaminacyjnych
 4. Gniew po angielsku - różne sposoby wyrażania frustracji w języku angielskim
 5. Cechy przedsiębiorcy: kluczowe cechy do sukcesu w biznesie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska

Witajcie! W krainie języka i struktur układam wyrazy. Opowiem o unikalnych zasobach nauki online, doskonaleniu wymowy, subtelnym słownictwie. Razem zgłębimy tajemnice składni i praktyki językowej. Niech słowa tańczą harmonijnie!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły